De Ketterse Kathedraal


Nietzsche & Het geschreeuw van de Staat

VK-blog van dinsdag 31 augustus 2010 door Wim Duzijn


Friedrich Nietzsche, in Aldus sprak Zarathoestra:
Het geschreeuw van de staat: de Nieuwe Afgod...

Een sterven voor velen werd er uitgevonden, een vorm van dood die zichzelf als ‘leven’ aanprijst...
STAAT noem ik het, waar alle mensen gifdrinkers zijn, goeden en slechten. Staat, waar allen zichzelf verliezen, goeden en slechten. Staat, waar de langzame zelfmoord van allen ‘het leven’ heet.
Kijk eens goed naar deze overtolligen. Ze stelen het werk van uitvinders en de schatten van de wijzen.Beschaving noemen zij die diefstal en alles wordt door hen in dienst gesteld van ziekte en onheil. Ziek zijn ze. Ze braken hun gal uit en noemen dat ‘dagblad’. Ze verslinden elkaar en kunnen het verslondene niet verteren.
Rijkdommen verwerven ze zich en ze worden daarbij armer. Macht willen ze, en daarom ook het breekijzer van de macht, veel geld…, deze onvermogenden!
Zie ze klauteren, die vlugge apen. Ze klimmen over elkaar heen en sleuren elkaar daarbij in het slijk en in de diepte. Naar de troon willen ze allemaal: dat is hun waanzin, als zou het geluk op een troon zitten. Vaak zit het slijk op de troon – en vaak ook zetelt de troon op het slijk.
Waanzinnig zijn ze, klauterende, heetgebakerde apen. Hun afgod stinkt, dat koude ondier. En ook zijzelf verspreiden als ziekelijke afgodendienaren een kwalijke stank.
Mijn hemel, wil dan iedereen stikken in de walm van hun onzinnige begeerten? Sla liever de ruiten stuk en spring naar buiten. Ga de kwade stank uit de weg. Wend je af van de afgodendienst van deze overtolligen.
Voor grote zielen staat ook nu nog de wereld open.
Leeg staan nog vele zetels voor eenzamen, voor twee-zamen, en daar omheen waait de geur van stille zeeën. Waarlijk, wie weinig bezit valt niet ten prooi aan bezetenheid.
Daar, waar de staat ophoudt begint eerst de mens die niet overtollig is, daar klinkt het lied van het noodzakelijke… Daar waar de staat ophoudt – ei, zie toch daarheen…
Zien jullie niet de regenboog en de bruggen die leiden naar de Uebermensch?

Uit: Nietzsches ‘Aldus sprak Zarathoestra’ (eerste deel, hoofdstuk 11)Toelichtende Info:

De 'regenboog' en 'de brug' zijn (mystieke) symbolen die binnen de NEW AGE beweging een grote rol spelen.
Je zou die symbolen in de categorie 'soft' kunnen plaatsen, hetgeen mogelijk een verklaring kan bieden voor de immense afkeer waarmee vertegenwoordigers van een agressieve, door de staat aangemoedigde, massacultuur (een cultuur die alles verdedigt, behalve de simpele tederheid van een verzoenend, overbruggend gebaar) alles veroordelen en belachelijk maken wat niet in 'het bekende straatje' past.
Massacultuur is altijd geestelijke paden aanwijzen als levenspad die naar de geestelijke blindheid en de dood voeren, waarbij we als belangrijkste kenmerken van de toestand van blindheid die eigenschappen kunnen aangeven die de ontkenning vormen van het regenboog- en het brugprincipe.
Waar de massacultuur regeert worden de symbolen die de MYSTICUS in Nietzsche aan de supermens (lees: buitengewoon menselijke mens) toekent nooit serieus genomen worden.
De regenboog is een oeroud symbool dat in het Oude Testament het einde van de zondvloed aangeeft. Die zondvloed was een straf van God die er op was gericht de oude mens die vastgebakken zat aan het verval, de stank, en de afstompende werking van een leeg, inhoudsloos bestaan te vernietigen, of beter gezegd: 'schoon te wassen' (zuiveren met water - dopen dus) in dienst van het ideaal van een nieuwe aarde, wijd en open, vervuld van nieuwe dromen die (zoals Zarathoestra het op zo'n heerlijke ouderwets-profetische wijze uit kan drukken) niet meer geperverteerd kunnen worden door een aan het vuil vastgevallen oude verstarde roversbende...

De naam ZARATHOESTRA verwijst naar de gelijknamige PERZISCHE profeet, die met zijn positieve ja-zeggende levensboodschap de totale ontkenning genoemd kan worden van het pessimistische nee-zeggende gedachtegoed van die conservatieve ayatollah’s die via een neerdrukkende, droefgeestige reeks zinloze regels het leven alle kleur willen ontnemen.
Zarathoestra stelde dat de wereld in diepste wezen 'goed' is mits de mens zich bereid verklaart al datgene wat het levensverlangen in mensen wil onderdrukken te lijf te gaan.
Het leven wordt vertegenwoordigd door AHURA MAZDA. Hij verdedigt het positieve denken, het ja-zeggen tegen het leven (de levensboom).
Daartegenover staat de negatieve God AHRIMAN, die niet in staat is op een vrije, ongedwongen wijze zichzelf te zijn, zodat hij via een reeks regels een schijnwerkelijkheid opbouwt waarin de mens een soort blindelings gehoorzamende robot moet zijn. De mens leeft volgens regels (catechismus, joodse leefregels, sharia, etc) die worden opgesteld door mensen die zichzelf gelijk stellen aan God (de slang in het paradijs die Eva laat eten van de boom van kennis van goed en kwaad).
Zarathoestra moedigt mensen aan een rijk en welvarend levend leven te lijden. Armoede, eenvoud, vasten, celibaat en meer van dergelijke zaken die binnen een pessimistische cultuur als deugden worden gezien zijn betekenisloos. Ze onderdrukken het levensverlangen in de mens, remmen zijn vitaliteit af en leveren de mensen uiteindelijk over aan de krachten van het leven ontkennende kwaad (Ahriman).
De mens moet positieve deugden op de eerste plaats zetten: eerlijkheid, wijsheid, rechtvaardigheid, welwillendheid, levensvreugde, genot. Ongeluk hoort bij het leven, maar wie daar genot aan wil ontlenen is een vijand van God.reacties:

Avatar van ghijsa ghijsa 31-08-2010 14:19
Het grootste voordeel van de ketterse kathedraal, tot nu toe, was dat het gebouw niet zo volumineus was. Er was ook ruimte voor eigen gedachten en bezinning tussen de weinige woorden. Deze nu, begint weer erg veel te lijken op de kerk van mijn jeugd, te vol, teveel woorden. Zarathoestra is natuurlijk wel verleidelijk, dus ik waag me er wel aan.
Het gekopieerde stukje Nietzsche viel me een beetje tegen. Misschien ben ik vandaag niet zo in the mood. Vandaag ben ik voor traagheid, onwillendheid en dommigheid.
Wat zou Wim Duzijn toch denken? Of sterker nog: wat moet Sarah Thoestra hier wel niet van denken?

Avatar van Wim Duzijn Wim Duzijn 31-08-2010 17:23
Het citaat van Nietzsche verwijst naar mijn anarchistisch-liberale (immorele) levensfilosofie.
Anarchisme is de vijand van de heilig verklaarde staat, die van 'de moraal' zijn bezit heeft gemaakt. Omdat zo een mannelijke (want op bezit gerichte) staat een individu een identiteit mee wil geven die niet een eigen identiteit is, wijs ik zo'n staat af. Je mag niet een simpel volks tiepetje zijn, zoals elke echte democraat dat is - ook zou moeten zijn in een democratie - nee, je bent onderdeel van de grotere entiteit 'staat'. De staat bepaalt wie en wat je bent. Wie gewoon wil zijn wordt gezien als een afvallige... ; hij telt niet mee...

Avatar van Wim Duzijn Wim Duzijn 31-08-2010 17:26
Dat de boel een beetje druk wordt is een vanzelfsprekende zaak. Een KATHEDRAAL is geen houten schuurtje waarin je een oude kachel neerzet die als altaar moet fungeren.
Wanneer JAN BLOKKER de saaiheid van de ayatolla's aanvalt en oproept een kleurrijk tegenoffensief te starten via het bouwen van ketterse KATHEDRALEN dan bouw ik geen naargeestig schuurtje, terwille van een trage zuurpruim die graag de domme calvinist wil spelen.

Avatar van svara svara 31-08-2010 17:58
@ en nu zo rond deze tijd denk ik: hier ga ik heen, hier is het te doen, waar het om gaat, doch telkens weer voel ik op een of andere manier zoveel boosheid, verontwaardiging, betje weten, ik weet het niet, terwijl er zoveel moois ook langskomt van 'wijzen' al dan niet uit het oosten, doet me besluiten weer te gaan, het is me teveel, terwijl waar het om gaat zo simpel lijkt: regenboog en brug, woorden die ik zag en meeneem

Avatar van Wim Duzijn Wim Duzijn 31-08-2010 19:35
Jouw houding SVARA doet me denken aan een uitspraak van NITYA Krishnamurti, het jongere broertje waar Grote Kris op een welhaast incestueuze wijze van hield:
"Als ik terugkeer op deze wereld dan wil ik alleen nog maar op een trommeltje slaan, woordenloos communiceren met wat ik voel in mezelf..."
De dood van Nitya leidde tot een grote crisis, die leidde tot wat Krishnamurti zijn 'geestelijke verlichting' noemde: een soort spirituele wedergeboorte van de geliefde in de geest...
Mensen praten er niet graag over, omdat thema's die verband houden met homofilie, incest en geestelijke eenwording met een geliefde ander niet bepaald worden gezien als "hoogstaande morele thema's".

Avatar van ghijsa ghijsa 31-08-2010 21:45
Kunnen woorden van een ander überhaupt verwijzen naar jezelf. Het lijkt me zo weinig anarchistisch. Woorden van een ander zijn altijd voller, meer beladen, een last van eeuwen rust vaak zwaar op hen.
Esoterisch gedachtengoed mag dan vaak zweverig genoemd worden, net zo goed door mij, maar denk eens aan de beladenheid van verborgen evangelieën bijvoorbeeld. Verdoezeld, verborgen, geheim gehouden omdat ze blijkbaar beladen zijn. Zwaar van gedachtengoed.

Avatar van ghijsa ghijsa 31-08-2010 21:48
Het ketterse schuurtje had nog veel voller gestaan, een schuur is een bergplaats, een bergplaats voor woorden of ander gereedschap, maar een kathedraal moet in mijn ogen lucide zijn, verheven, zo leeg mogelijk.
Eeuwenlang gingen scholen, meesters en pausen hier de mist mee in. Zij maakte juist door de pracht en praal een schuurtje van de kathedralen.
Ik dacht aan Machiavelli. Leider in al zijn leegheid, onder het mom van een kathedraal uiteindelijk niets te bieden hebben.
Verder ben ik zo vrij geweest je respons op Savra te lezen.
Wim, hoe kun je! Nitya was onovertroffen van innemelijkheid, maar grote Kris beschuldigen van incest vind ik echt te ver gaan. De werderzijdse broederliefde was puur en rein, ook al was er een hiërarchische nuance, van incest spreken vind ik echt te ver gaan.

Avatar van Wim Duzijn Wim Duzijn 31-08-2010 23:39
Reinheid ontstaat daar waar je de woorden ontdoet van het morele vuil dat hatende mensen er aan vast hechten GHIJSA.
Incest is een doodgewoon woord dat verwijst naar een lichamelijke relatie tussen mensen die familie van elkaar zijn.
Waarom broederliefde niet rein is wanneer je samen met elkaar naar bed gaat begrijp ik niet. De wil geestelijk samen te smelten heft alle vals-morele grenzen op...
Lichamelijk contact kan vies worden wanneer liefde ontbreekt. Maar ook dat is geen wet van Meeden en Perzen. Je hebt mensen die met hoeren bevredigende contacten onderhouden - hoewel er van liefde nauwelijks sprake is.
SAMUEL BECKETT had de gewoonte in perioden waarin hij zich depressief voelde bij zijn broer in bed te kruipen.
Incest - slecht, vies...? Hij zocht gewoon troost bij iemand die geen vreemde voor hem was..., zoals kleine kinderen als ze zich ziek of verdrietig voelen bij hun ouders in bed kruipen... Zijn tragiek was dat hij in vreemden nooit een broer heeft kunnen vinden...
Vreemden bleven altijd vreemden voor hem... Die werkelijkheid zie je terug in zijn literaire werk. Alles is leeg, verwaarloosd, mensen zitten vanuit vuilnisbakken elkaar aan te staren, zonder dat ze ooit de moeite nemen contact met elkaar te maken. Niemand schijnt in staat te zijn die absurde wereld aan stukken te breken...
En wat dan zo tragisch is, dat is de poging van literaire critici die liefdeloze wereld 'literaire waarde' mee te geven. Geen troost bieden dus. Nee: 'literaire waarde'...

Avatar van Wim Duzijn Wim Duzijn 31-08-2010 23:44
Wat je oordeel over kathedralen betreft. Dat is jouw oordeel. Ik bouw mijn eigen kerk. Een huis waarin iedereen een altaar mag bouwen.. liefst zo druk en weelderig mogelijk...
Leegheid bereik je niet door de veelheid op te heffen. Het zijn juist de calvinisten die in een lege, beeldenloze ruimte een moraal ontwerpen die mensen volpropt met een veelheid aan veelal zinloze oordelen (en daaraan gekoppelde veroordelingen).
Bouw jij dus maar gewoon jouw eigen kerk. En respecteer het recht van een ander op eigenheid. En vergeet niet dat je woordverslaafden (en de meeste religies zijn gebouwd op gestolde letters) vaak alleen maar kunt benaderen via het argument (de dialoog noemen ze dat, hoewel hun dialoog altijd een gesprek is tussen verslaafden..)

Avatar van Fleur Fleur 01-09-2010 08:55
Misschien moet je het eerst zelf beoefenen om te ervaren hoe het voelt en hoe je lust zich verhoudt tot je moraal. Als je die tenminste bezit.
Ik ben ervan overtuigd,dat iedereen in beginsel van nature een idee van goed of slecht bezit. Ofschoon ik bij jou mijn twijfels heb. Begreep ik je drijfveren maar. Ik kom wel een end en onderken je manipulaties en je aandrang erbij te horen door je te omringen door zg vriendschappelijk contacten gebaseerd op ongein, maar mijn intuïtie had een geheel ander beeld van je gevormd, en mijn innerlijk weten loopt nu niet synchroon.

Avatar van Wim Duzijn Wim Duzijn 01-09-2010 10:05
Moraal is een tamelijk zinloos woord FLEUR in een wereld waarin mensen hun PERSOONLIJKE geweten inleveren. Dat is wat NIETZSCHE's Zarathoestra - en daar gaat dit blogje over - in feite ook zegt.
In het citaat hierboven (een fragment uit een fictief verhaal) valt hij diegenen aan die hun ziel verkopen aan DE STAAT. De staat bepaalt wat goed is en iedereen die de goedheid van de STAAT afwijst is per definitie 'slecht'.
De staat erkent geen persoonlijk geweten. Wanneer de STAAT zegt dat incest vies is, dan word de enkeling die verliefd is op zijn broer (denk aan JIDDU Krishnamurti die zielsveel hield van zijn broer NITYA) een smeerlap genoemd. Dat is een zaak die de meerderheid die zich identificeert met de STAAT 'goed' vindt.
Wie echter als onafhankelijke waarnemer toekijkt en zegt dat LIEFDE nooit smerig is, die staat alleen.
Ben je in staat een onafhankelijke waarnemer te zijn?, dat is de boodschap van Nietzsche, een stelling die ook wordt uitgedragen door de Deense filosoof Kierkegaard...

Nitya's dood

"Nitya's persistent health problems had periodically resurfaced throughout this time. On 13 November 1925, at age 27, he died in Ojai from complications of influenza and tuberculosis. Despite Nitya's poor health, his death was unexpected, and it fundamentally shook Krishnamurti's belief in Theosophy and in the leaders of the Theosophical Society.
He had received their assurances regarding Nitya's health, and had come to believe that Nitya was essential for [his] life-mission and therefore he would not be allowed to die, a belief shared by Annie Besant and Krishnamurti's circle.
Jayakar wrote that his belief in the Masters and the hierarchy had undergone a total revolution. Moreover, Nitya had been the last surviving link to his family and childhood. ... The only person to whom he could talk openly, his best friend and companion.
According to eyewitness accounts, the news broke him complete.." (Wikipedia info)

Avatar van svara svara 01-09-2010 10:31
geestelijke samensmelting, het woord zegt het al, dat hoeft niet fysiek doorleefd te worden. voor mij ontstijgt het juist het fysieke daarom bedoel ik hierboven in een eerdere reactie ook niet een lichamelijke relatie/verhouding en is voor mij het woord incest niet op zijn plaats

Avatar van Wim Duzijn Wim Duzijn 01-09-2010 11:47
Wel een beetje HYPOCRIET om mensen het recht op FYSIEK samenzijn te ontzeggen. Het is een soort ROOMSE keuze voor HET CELIBAAT, een toestand waarvan alle vrijzinnige geesten zeggen dat het een onmenselijke keuze is.
De JAREN 60 revolutie richtte zich juist tegen de ontkenning van het lichaam met haar SEX, DRUGS & ROCK AND ROLL.
Dat die keuze tot een nieuwe vorm van eenzijdigheid leidde: het lichaam, gezien als gebruiksobject (met alle negatieve gevolgen van dien), is een andere zaak.
Dat spirituele mensen de verdierlijking van het bestaan afwijzen begrijp ik heel goed. Binnen een spirituele wereld verwijst het woordje LIEFDE nu eenmaal naar de menselijke ziel (een entiteit die, en dat willen veel orthodoxe gelovigen niet erkennen, geslachtsloos is).
Waar het dus op aankomt is het vinden van een middenweg, een weg die streeft naar VOLLEDIGHEID, een mooi begrip dat aangeeft dat leegheid en volheid samen kunnen gaan.
Domweg alles wat dierlijk is in handen geven van dierlijke mensen, die daarmee steeds sterker en machtiger worden - ten koste van de spirituele ander - is geen oplossing. Integendeel: het is in feite de wortel van het kwaad. Je denkt dat je moreel bezig bent, maar je laat - als puntje bij paaltje komt - de harde, liefdeloze egoisten gewoon hun gang gaan.

Avatar van svara svara 01-09-2010 12:01
wijsheiddenken bestaat volgens mij niet eens. wijsheid gaat aan redeneringen en interpretaties voorbij en dat is voelbaar door alles heen.. en dat is nu precies wat ik hier mis!

Avatar van Fleur Fleur 01-09-2010 12:13
Wim we lijken wel een tweeling: we zeggen of bedoelen in essentie hetzelfde.
Incest is cultureel bepaald. Daarom poneerde ik ook, dat je zelf moet ervaren hoe het voelt en wat het met je doet als je die handelingen pleegt. Voel je je als cultuur bepaald westers mens `vies` als je een immorele daad pleegt? Try and error.
Omdat ik leef vanuit mijn gevoelens,heb ik veel mogen ervaren. En ken ik de angels en de klemmen van binnenuit.
O my god...om 11.50 lees ik nú pas,dat jij hetzelfde zei als wat ik jou duidelijk probeerde te maken..zie je wel..

Avatar van Wim Duzijn Wim Duzijn 01-09-2010 14:10 Ik zie niet in SVARA waarom ik woorden die verwijzen naar de denkers die ik hier citeer niet zou mogen gebruiken. Die woorden zijn bekend bij mensen, ze begrijpen wat er mee wordt bedoeld, en ja, als je onbegrip wilt voorkomen dan kun je maar beter een taal gebruiken die niet alleen door jezelf begrepen wordt...
Dat neemt niet weg dat ik best begrijp wat je bedoelt wanneer je zegt dat je met woorden alleen geen gevoelens kunt oproepen. Wat dat betreft kun je beter een theaterman zijn dan een schrijver. En dat is de reden waarom ik het woord 'kathedraal' gebruik. Om aan te geven dat het woord in dienst staat van het beeld - en niet andersom...
Een mooie dramatische film maken, vol tranentrekkende scenes die een mens doen volstromen met gevoelens... Iets mooiers is er niet. Het idee van de Griekse tragedie is er volgens mij op gebaseerd. Tragedie gezien als een instrument in dienst van een levende, leven gevende God... Mooi beeld toch?


Het Griekse theater heeft zijn oorsprong in de feesten ter ere van de god Dionysus. Uiteindelijk groeide dat in de zesde eeuw voor Christus uit tot gesproken dialogen met acteurs, nog steeds begeleid door zang en dans. Er ontstonden drie soorten toneel: tragedie, komedie en saterspelen.