De Ketterse Kathedraal


Vreemde mensen

VKblog van zondag 22 augustus 2010 door Wim Duzijn

THOMAS PAINE, in: AGE OF REASON" : "I do not believe in the creed professed by the Jewish church, by the Roman church, by the Greek church, by the Turkish church, by the Protestant church, nor by any church that I know of. My own mind is my own church."


Vreemde

Mensen

Vreemde mensen worden gemeden door hun medemensen

maar bewonderd door de Hemel.

Daarom zegt men:

De mens die door de Hemel wordt afgewezen

wordt

door de mensen bewonderd;

de mens die wegens zijn eigenzinnigheid

gehaat wordt door zijn medemensen

is in de Hemel een superieure geest.'

Chuang Tsu

Zhuang Zi, of in de oude spelling Chuang-tzu, ca. 369 v.Chr.-286 v.Chr., was een Chinese dichter en taoïstisch filosoof uit de klassieke periode van de Chinese filosofie. Hij wordt een mysticus en een soort quiëtist genoemd. Zijn werk wordt gezien als een van de drie pijlers die het fundament vormen voor het taoïsme.
De filosofie van Zhuang Zi is anti-conformistisch, sceptisch, nihilistisch, soms anarchistisch.
Hij drijft de spot met de staatsfilosofie van het confucianisme, alsmede de daarbij behorende rituele orde, het devote mohisme, en de offerreligie.
Hij ondermijnt de begrippen waarheid en werkelijkheid en wijst kennis en begrip daarbij af. Zhuang Zi is tegenstander van categorieën, evaluaties, en van een gesloten systeem van denken. Hij verwerpt fixatie op eigen oordeel en kennis die uitgaat van één optiek. Niet het zijn, maar het niet-zijn, niet het weten, maar het niet-weten, niet het doen, maar het niet-doen bestemt onze werkelijkheid.

De Ierse dichter en schrijver Oscar Wilde schreef in 1890 een recensie naar aanleiding van een vertaling door Herbert Giles van het werk van Zhuangzi. Wilde voelde zich sterk aangesproken door een filosoof die "leefde in een tijd waarin iedereen zijn deugden voor zich hield en niemand zich met andermans leven bemoeide".
Wilde maakte van hem een anti-establishment figuur, een soort beeldenstormer... (Wikipedia Info)


" Vreemde mensen worden gemeden door hun medemensen maar bewonderd door de Hemel. Daarom zegt men: De mens die door de Hemel wordt afgewezen wordt , door de mensen bewonderd; de mens die wegens zijn eigenzinnigheid gehaat wordt door zijn medemensen. is in de Hemel een superieure geest." Chuang Tsu

"Jezus vereenzelvigt Zich met vreemdelingen, mensen die lijden onder gebrek en ziekte, gevangenschap. Wat wij aan hén doen ziet Jezus als aan Hémzelf gedaan. Met wat we jegens hen nalaten treffen we Hemzelf. Wat betekent dat voor jou?" (Vraag gesteld op de PuntUit pagina van het Reformatorisch Dagblad)


Reacties

svara 22-08-2010 17:50
met een groet van svara

Wim Duzijn 22-08-2010 17:59
Groeten zijn altijd welkom SVARA. Wie vreemdeling is weet dat een simpele groet meer waard is dan tonnen morele zever bij elkaar.

svara 22-08-2010 18:18
gezever op zunne tijd....
ooit zei iemand tegen me in een ver verleden: 'de ware meester zit in de kroeg' die vind ik geweldig!!!! nog steeds. zal deze levenswijsheid nooit vergeten voelt voor mij als een verwijzing naar een kameleon. niet meer en niet minder

Wim Duzijn 22-08-2010 18:51
Mijn boekje REVOLUTIE IN HET GEKKENHUIS werd ooit gepubliceerd dankzij de bewonderende inspanning van BEN TEN HOLTER, samensteller van het Groot Amsterdams Kroegenboek.

ghijsa 22-08-2010 18:48
Het klinkt wel een beetje pissig en jaloers van Chuang Tsu.

Wim Duzijn 22-08-2010 19:00
Pissigheid en jaloersheid zijn zaken die bij het leven horen, Ghijsa. Zie het vorige blogje. Waar het mij om gaat is of mensen bereid zijn achter de pissige jaloersheid een persoon te zien waar je gewoon je pet voor af kunt nemen.

ghijsa 22-08-2010 21:47
Ik zie de rol van de hemel niet helemaal, zal straks het vorig blog lezen.

Wim Duzijn 22-08-2010 22:23
Dit is het derde KETTER-blogje.
De eerste in de reeks droeg de naam DE KETTERSE KATHEDRAAL en verwijst naar de oproep van Volkskrantcolumnist JAN BLOKKER als tegenwicht tegen fundamentalistische tendensen in de samenleving 'ketterse kathedralen' te bouwen...
Nummer 2 gaat over de GELIJKHEID van alle dingen...

Wim Duzijn 22-08-2010 22:26
Het woordje 'hemel' verwijst naar geest, spiritualiteit, wijsheid, de weg, TAO... etc.. Binnen de wereld van Chuang Tse wordt er niet verwezen naar 'God', en natuurlijk helemaal al niet naar een god die het bezit van aangepaste mensen is.

ghijsa 22-08-2010 22:37
“Laat alles bestaan”, kan ik nog steeds niet rijmen met superieure geesten die in de hemel komen en mensen die door mensen worden bewonderd door de hemel worden afgewezen. Is Chuang Tsu trouwens dezelfde als Zuang Zi? Die zegt over de mensen met kleine angsten dat ze bekneld zitten als verzegeld met banden, hun hart is op weg naar de dood en niemand kan hen doen omkeren naar het leven...
Mooi uitgebreid blog heb je trouwens. Ik had Brel - je toont het nummer ''J'arrive - I'm coming" - er niet tussen verwacht. Verrassend.
Als nummer had ik vreemd genoeg eerder aan 'Au suivant' (Wie volgt) gedacht...
Ik ga hier nog wel even verder neuzen.

Wim Duzijn 22-08-2010 22:56
Oosterse wijsheid speelt zich af in het gebied dat Friedrich Nietzsche omschrijft als 'Aan gene zijde van goed en kwaad'. Je laat alles bestaan, maar dat betekent niet dat je alles wat een ander doet klakkeloos accepteert. Daar is bewustwording ook op gericht. Het is niet je taak mensen dood te slaan of te demoniseren, maar ze een pad te tonen naar verlichting.
Dat is wat Karl Popper ook stelt. Tolerant zijn betekent niet dat je intolerante mensen de tolerantie laat vernietigen. Dan ben je geen verlichte geest maar een domme idioot.
Daar gaan deze blogjes in feite over, geen domme idioot willen zijn, weigeren heilige bonen de kont te likken. Ik noem mijzelf niet voor niets 'immoralist'.
Wat meer lezen is daarom niet zo een gekke gedachte. Het is een een beetje oneerlijk je oordeel te baseren op een klein fragmentje uit een groot geheel. Dat gebeurt op internet op grote schaal. Ze lezen niet om te begrijpen, maar ze zoeken woordjes en zinnen die het intolerante ik in staat stelt intolerant te zijn.

Wim Duzijn 22-08-2010 23:05
Geen nummer willen zijn in een liefdeloze autoritaire bevelmaatschappij, zoals BREL dat doet...(mooie keus hoor, dat nummer 'Au Suivant'...); dat zou je een spirituele boodschap kunnen noemen. Wijsheiddenken wil altijd de bewust handelende mens naar voren halen. Wees niet blind. Wees geen machine. Wees geen robot, geen volgeling. Durf te denken en te voelen.., etc...

Wim Duzijn 22-08-2010 23:05
WIKIPEDIA zegt dit:
Zhuangzi was an influential Chinese philosopher. He lived around the 4th century BCE during the Warring States Period, a period corresponding to the philosophical summit of Chinese thought — the Hundred Schools of Thought. His name is sometimes spelled Chuang Tsu, Chuang Tzu, Zhuang Tze, Chouang-Dsi, Chuang Tse, Chuangtze or – in English – Master Chuang.

Wim Duzijn 22-08-2010 23:09
Ook uit het WIKIPEDIA-artikel: Zhuangzi said the world "does not need governing; in fact it should not be governed," and, "Good order results spontaneously when things are let alone." Murray Rothbard called him "perhaps the world's first anarchist".

ghijsa 23-08-2010 00:10
Nietzsche's 'aan gene zijde' is Leidensfähigkeit. In staat zijn te lijden en het te accepteren, daar moet aan gewerkt worden terwijl de oosterse houding 'laat alles bestaan' volgens mij passiever is.
Nietzsche's perspectief vanuit 'gene zijde van goed en kwaad' is sterk terwijl het oosters perspectief juist 'zwak' is, volgens mij.

ghijsa 23-08-2010 00:13
Ik vind 'au suivant' ook een spiritueel gegeven. De eerste keer seks en haar perikelen.

ghijsa 23-08-2010 00:20
Zhuang Zi een anarchist noemen lijkt me wel een hele letterlijke interpretatie van Murray Rothbard daar Zhuang Zi volgens mij over een innerlijk schouwen spreekt.

Joost 23-08-2010 00:35
wat een geschifte toestand

Wim Duzijn 23-08-2010 09:46
Geschift is net zoiets als 'vreemd' JOOST. En zeg nou zelf: de meeste mensen zijn toch geschift? Het probleem is dat veel mensen de eigen geschiftheid in een moreel jasje willen steken. Dat geeft altijd rotzooi omdat je ineens als nuchter, rationeel handelend mens een slecht mens wordt wanneer je zegt dat ze gewoon geschift zijn...

Wim Duzijn 23-08-2010 09:53
"Nietzsche's 'aan gene zijde' is Leidensfähigkeit. In staat zijn te lijden en het te accepteren, daar moet aan gewerkt worden terwijl de oosterse houding 'laat alles bestaan' volgens mij passiever is..."

Nietzsche wijst inderdaad passiviteit af GHIJSA. Daarom verwerpt hij de christelijke moraal die volgens hem zwakheid en passiviteit in stand houdt. Een opvatting die je ook aantreft in VVD-kringen, waar verdedigers van een te ver doorgevoerde verzorgingsstaat wordt verweten dat ze mensen in feite klein houden, ze niet de kans geven zichzelf wat groter te maken...
Helemaal eerlijk is dat niet, want binnen diezelfde liberale wereld lopen mensen rond die doodleuk 'het recht van de sterkste' verkondigen. Dus niet zwakkeren sterker maken, ze kansen bieden uit de rotzooi te ontsnappen, maar ze in een arena plaatsen waar ze door anderen overwonnen kunnen worden. De winnaar gaat verder. De verliezer verdwijnt...
Dat zulke verliezers een groot geweer pakken en om zich heen gaan schieten begrijpen ze vervolgens niet. Terwijl dat schieten domweg een uitvloeisel is van een blinde overlevingsstrategie...
Het Oosterse 'niets doen' is daarmee vergeleken beter, naar mijn mening. Niet de zwakkere uitleveren aan de zinloze ambitie van een opschepper. Maar gewoon de ambieuze mens duidelijk maken dat zijn ambitie in feite een wolkje lucht is...

ghijsa 23-08-2010 10:29
Het niet nietsdoen lijkt mij niet slechter dan het nietsdoen.
Ik probeer de mens dan ook niets duidelijk te maken, niet opmdat ik dat niet zou willen maar omdat hij mijn kronkels waarschijnlijk niet begrijpen zou, ik begrijp ze al te vaak zelf niet eens.
Ik haal maar even 'jouw' Borger aan. Er is een tijd geweest dat ik hem dacht te begrijpen (ik las alles van hem) maar nu begrijp ik er niets meer van "Het vrije denken is dus niet een denken, wat zich de werkelijkheid denkt, zooals het de werkelijkheid het liefst ziet; óf zooals het zich de werkelijkheid op haar mooist voorstelt; óf zooals het de werkelijkheid het liefst zou willen hebben."

Wim Duzijn 23-08-2010 11:13
Het is een keuze voor afstandelijk realisme GHIJSA. Liberale politici spreken over pragmatisme of Realpolitik. Astrologen noemen het een SATURNALE levenshouding. Binnen het oosterse wijsheidsdenken gebruikt men de naam ZEN. In de jaren 60/70 was er sprake van een soort STURM UND DRANG-beweging die zich tegen 'het realisme' keerde. De wereld moest beter worden. Maar juist de ontkenning van de werkelijkheid leidde ertoe dat een nieuwe werkelijkheid werd geschapen waarin het 'goede' kwaad van de een overtroffen werd door het 'goede' kwaad van de ander.

Het is een feit dat het realisme van RICHARD NIXON (gedemoniseerd door links) een positieve invloed heeft gehad. Hij sloot vrede met een leider (MAO ZEDONG) die meer doden op zijn geweten had dan de door joods-christelijke Messianisten gedemoniseerde Arabische leider Saddam Hussein.
De demonisering van Saddam Hussein door mensen die zogenaamd de werkelijkheid mooier willen naken (George Bush handelde naar eigen zeggen in opdracht van God) heeft geleid tot de dood van honderdduizenden mensen en het verdrijven van huis en haard van miljoenen andere mensen...
Vanuit het oogpunt van de pragmatische realist deugt dat joods-christelijke Messianisme niet. Messianisten zien realisme (een kritische levenshouding die via confrontatie met de feiten laat zien dat hun moraal niet deugt) daarom als een immens gevaar....

Wat dat betreft is het goed te luisteren naar de slotzin van Brel's 'Au Suivant': "Ik hak mijn benen af, ik word non of proefkonijn of wat dan ook… als ik maar nooit meer hoef te zijn: Hij die volgt! Hij die volgt!" - een aanklacht tegen al die bazige, kille egoisten (homo, hetero, jood, christen, of wie of wat dan ook) die weigeren rekening te houden met de persoonlijke gevoelens en verlangens van een ander mens...

ghijsa 23-08-2010 13:39
Wim, van astrologie weet ik helaas zo goed als niks maar zen zou ik niet pragmatisch of ralistisch willen noemen en in de filosofie heeft pragmatisme van doen met rechtvaardigheid. Het is waarschijnlijk een andere invulling van de begrippen die het spreken erover wat lastig maakt.
Zo verwateren volgens mij ook de termen links rechts zich aan 'gene zijde ...', Politiek gezien zou je de indiaanse presidenten in Zuid Amerika (Chavez, Morlaes) realpolitiker kunnen noemen. Het gaat niet zozeer over het mooier maken, meer over een terugkeer naar het oorspronkelijke. Of je het nu eens bent met Chavez en Morales of niet is menselijke futuliteit. Waar hij mij om gaat is dat de macht terug is bij het oorspronkelijke.

Theo 23-08-2010 17:08
Ghijsa is een aanwinst. Lezenswaardige inhoudelijke reacties.

Wim Duzijn 23-08-2010 22:45
ZEN is de vijand van alles wat SCHIJN in stand wil houden - dus ook de vijand van SCHIJN-heiligheid en SCHIJN-goddelijkheid. En dat is nu precies de essentie van pragmatisch realisme: met de grootste schurk een akkoord sluiten, zonder je te storen aan de reacties van heiligen die zo een daad zien als SCHIJN-vernietiging, een daad die ze amoreel of immoreel noemen.
Wat dat betreft is de Koran een immoreel boek. Het stelt dat je vecht met mensen zolang ze jou bestrijden, maar zodra ze de strijd staken sluit je vrede met hen. Dat is een houding die de Westerse moraal niet kent. De vijand moet hier totaal vernietigd worden. Vrede is de ander onderwerpen, een vorm van moralisme die realisten simpelweg machtmisbruik noemen, een keuze voor het recht van de sterkste.Jacques Brel - Au Suivant

Naakt, met een handdoek om mijn al te smalle lenden
Zeepdoos in mijn hand, mijn wangen roodgekleurd…
Wie volgt? Wie volgt?
Ik was pas twintig jaar, net als de hele bende:
Bloot in een klamme rij van ieder-krijgt-een-beurt…
Wie volgt? Wie volgt?

Ik verlangde zo naar wat tederheid en liefde
Of zelfs alleen een lachje, of alleen wat tijd…

Wie volgt? Wie volgt?
Die walmende-geilerij die mijn gevoelens griefde:
Verslagen was ik al, lang voor de echte strijd…

Wie volgt? Wie volgt?
Dat is de stem der volkeren, van bodem en van bloed:
Wie volgt? Wie volgt?
Sinds dat moment is ‘t net of iedere vrouw en maagd
Die in mijn armen klaarkomt, lispelend, fluisterend
vraagt: Wie volgt? Wie volgt?

Vaak denk ik: laat de volgelingen hier op aarde
In opstand komen tegen deze slavernij:

Wie volgt? Wie volgt?
Maar soms vraag ik me af: wat heeft de meeste waarde
Te volgen? Of gevolgd te worden in de rij?
Wie volgt? Wie volgt?

Ik hak mijn benen af, ik word non of proefkonijn
Of wat dan ook… als ik maar nooit meer hoef te zijn: Hij die volgt! Hij die volgt!


Zie ook: Beregoed - Het grote Berenboek