De Ketterse Kathedraal


De Hoer en de Heilige

VKblog van dinsdag 7 september 2010 door Wim Duzijn


Ik ben de eerste en de laatste,
Ik ben de geëerde en de verachte,
Ik ben de hoer en de heilige,
Ik ben de vrouw en de maagd,
Ik ben de moeder en de dochter,
Ik ben kennis en onwetendheid,
Ik ben schaamteloos en ik schaam mij,
Ik ben zonder God en
ik ben degene wier God groot is...

Uit: Donder, Volmaakte Geest
(een gnostisch geschrift)


Het is een verzwegen, maar wel zeer bekend feit, dat John F. Kennedy achter alles aanliep wat een rok droeg. Hij scheen er allerlei affaires op na te houden, waarvan de verhouding met de actrice Marylin Monroe de meest in het oog springende was.
Op het net tref je zelfs allerlei opwindende verhalen aan over seksfeesten in het Witte Huis, waarbij John F. - spiernaakt op een driewieler van zijn dochtertje - een dame van plezier achtervolgde.
Hoewel het waarheidsgehalte van al die verhalen niet bijzonder hoog is blijft toch het feit bestaan dat onfatsoen voor Kennedy niet de duivel was, zoals het dat ook niet was voor Bill Clinton, die desondanks niet de moed kon opbrengen de middelvinger op te steken tegen de Republikeinse fatsoenaanbidders die hem tot 'zondaar' uitriepen.
In plaats daarvan koos hij voor een tenenkrommende act waarin hij samen met een inktzwarte dominee God om vergeving smeekte..., een daad van hypocrisie die niet snel overtroffen zal worden.

Fatsoenlijke George W. Bush ("wie zonder zonden is werpe de eerste bom!") was de felste tegenstander van ‘duivelse Bill’, de man die zich liet pijpen in de ovale kamer van het Witte Huis, dezelfde kamer waar nette George met een tas vol bommen in de hand fatsoenlijk zat te wezen op een ontsmette bureaustoel.
O, tientallen schoonmakers zijn met emmers sop en stalen boenders in de weer geweest om alle restjes democratisch sperma uit het tapijt te verwijderen - en het schijnt dat ze daar weken werk aan hebben gehad...

Nette George op zijn ontsmette stoel bleef natuurlijk gewoon de slechte man die hij naar eigen zeggen voor zijn bekering ook al was, eentje die niet 'nee' kan zeggen tegen de negatieve invloeden op zijn pad. Alleen kon hij als president op een fatsoenlijke wijze slecht zijn.
Dat maakt herboren christenen zo gevaarlijk. Ze hebben zich bekeerd omdat ze de negatieve krachten waarmee ze te maken hadden niet konden bedwingen en daarom kiezen ze voor een geloof dat hen in staat stelt zichzelf tot slaaf van soortgelijke krachten te maken, waarbij ze als beloning de rol van 'goed mens' mogen spelen.

Meestal loopt het slecht af met zulke mensen, omdat ze zonder het kwaad niet kunnen functioneren.
Een bekend voorbeeld is de communistenjager Joseph McCarthy, die jarenlang een gevierd man was omdat hij zo'n felle jacht op alles wat duivels was maakte, maar die geestelijk volkomen in elkaar klapte toen hem zijn duivel werd afgenomen. De man raakte aan de drank en stierf een eenzame dood.
Dat betekent dat het in een intelligente samenleving belangrijk is om niet het blind veroordelende fatsoen, maar de verdraagzame wijsheid op de troon te plaatsen.
Wijsheid probeert altijd ogenschijnlijke tegenstellingen te overbruggen. Dat is de reden waarom boven dit stukje tekst een citaat is geplaatst uit het gnostische wijsheid-geschrift 'Donder, Volmaakte Geest'.

Het woord 'donder' verwijst (volgens astrologen) naar de planeet Jupiter, die volgens astrologen het wijsheidsverlangen in de mens symboliseert (Sophia, de Heilige Geest, etc).
De wijze mens legt een mens nooit te hoge lasten op de schouders. Hij weet dat een mens zowel goed als slecht is en daarom probeert hij een wereld op te bouwen waarin de tegenstellingen overbrugd kunnen worden.
Een uitspraak als "Ik ben de hoer en de heilige" geeft precies weer wat het streven is van verdraagzame wijsheid. Fatsoen en onfatsoen bij elkaar brengen.
Niet op een primitieve wijze kiezen voor een eenzijdig bestaan: heiligen aan de ene kant plaatsen dus, waar ze vanwege het opgelegde fatsoen onvermijdelijk schijnheilig moeten zijn, en hoeren aan de andere kant plaatsen, waar ze vanwege het opgelegde onfatsoen niet heilig mogen zijn.

Binnen de wereld van de fatsoensreligies (religies die God zien als een schijnheilige, straffen uitdelende zemelaar) bestaan er mystieke stromingen die ware wijsheid nastreven.
De Islam kent de dichter en wijsgeer Jahahi'ddin Rumi: "Wie op zoek gaat naar God zal uiteindelijk God overboord gooien"..
Het christendom stelt iemand centraal die stelt: "Zo gij niet wordt als kinderen zult gij het koninkrijk der hemelen niet binnentreden".
Kinderen zijn nooit fatsoenlijk. Ze bezitten een vorm van volledigheid waar menige volwassen 'goeroe' jaloers op zal zijn. Zodra een kind fatsoenlijk is gemaakt is het een klein schijnheilig, vroeg volwassen monster, dat op een volwassen wijze kwaad gaat bedrijven.
Kinderlijk kwaad is in de hand te houden. Lief en stout zijn even sterk. Volwassen kwaad daarentegen is veelal onbeheersbaar, omdat de lieve pool verzwakt, of zelfs vernietigd is.
Dat is de reden waarom christelijke politici in het Westen doodgewone dolgedraaide burgermensen zijn, die niet in staat zijn het grote volwassen kwaad dat ze wordt opgedrongen in de hand te houden.
Je zou dus kunnen stellen dat ze - zoals hun eigen leermeester dat stelt - opnieuw geboren moeten worden. Afstand doen van het christelijke fatsoen dat van hem een 'slaaf van het kwaad' maakt, en kiezen voor het kinderlijke onfatsoen dat van hem een 'verdediger van de volledig makende wijsheid' maakt.


"According to the Jewish mystics,
a holy person is someone who has not lost
the holiness that every baby is born with."
(Bron: Jewish Spirit Online)

Reacties:

Reine jRagolo 07-09-2010
Dat schoonmaken van dat tapijt lijkt me sterk. Mooi blog.

Wim Duzijn 07-09-2010
Een klein beetje kleur aanbrengende overdrijving misstaat een ketter niet... Toch?

Joostx 07-09-2010
Donder en volmaakte geest; prachtig. Heb je interpretaties nog niet gelezen en door het filmpje heen gezapt, vooral die paar woorden uit het gnostisch geschrift hebben me stil gemaakt.

Reine jRagolo 07-09-2010
Ketter? Vindt jij jezelf dan een ketter?

Wim Duzijn 07-09-2010
Een ketter is gewoon een eigenzinnig buitenbeentje, iemand die de opvattingen van religieuze en/of politieke geloofsgemeenschappen niet als absolute waarheid wenst te aanvaarden. Een ketter is dus zeer zeker geen atheïst of amoralist en wat hij aan religieus gedachtegoed kan gebruiken gebruikt hij. Wat hem ketters maakt is dat hij heel simpelweg stelt dat hij het beter weet dan de meerderheid. Daarom is hij in de ogen van de anderen een slechte moralist: 'immoreel'..., een woord dat heel goed kan verwijzen naar uiterst fraaie en zeer diepzinnige betogen

Kat 08-09-2010
Mooi Wim. Maar politici zal het worst wezen, die hebben geen behoefte aan een wedergeboorte.
Het schijnt dat Kennedy poepiegeil werd van de pijnstillers voor zijn rug, was ie aan verslaafd. Een paar vrouwen per dag kon ie wel aan. En dat deed ie dus ook.

Wim Duzijn 08-09-2010
GEERT WILDERS zou je een politicus kunnen noemen die pleit voor een vorm van wedergeboorte.
Het feit dat hij zich richt tot een enkele groep, 'de moslims' (mensen die volgens hem van de Koran een miniboekje moeten maken dat niet groter is dan de Donald Duck - op zich best een prijzenswaardig initiatief), maakt van hem een hypocriete profeet. Wanneer hij een eerlijke liberale vent zou zijn, dan zou hij ook (luidkeels 'Weg met de toren van Babel' roepend) de immense stapel christelijke en joodse geschriften in zijn agnostische papierversnipperaar gooien...
Tweeduizend jaar geleden stelden de gnostici (mensen die religie aan ratio wilden koppelen) al dat de orthodoxen de waarheid onzichtbaar maken met hun steeds verder uitdijende wereld van heilige boeken en mensenwetten... De hoofdfiguur uit het evangelie noemde hen farizeeërs en hij had weinig goede woorden voor hen over...

I'm going home