De Ketterse Kathedraal


De goede moordenaar

VKblog van dinsdag 2 november 2010 door Wim Duzijn


Uit het Lucas evangelie, De kruisiging, 23:33-43

Tegelijk met Jezus werden twee misdadigers weggebracht om gedood te worden. Op een heuvel die Golgotha (de Schedel) heet, hingen de soldaten Jezus aan het kruis. Ook de misdadigers werden aan een kruis gehangen. Het kruis van Jezus stond tussen de twee andere kruisen in.
Eén van de twee misdadigers die naast Jezus hingen, begon hem te beledigen. Hij zei tegen Jezus: ‘Jij bent toch de messias? Red dan jezelf en ook ons!’
Maar de andere misdadiger zei: ‘Houd toch je mond! Ook jij hangt aan een kruis, ook jij zult snel dood zijn. Ben je niet bang voor God? Wij zijn misdadigers en hebben onze straf verdiend. Maar Jezus heeft niets verkeerds gedaan.’
En tegen Jezus zei hij: ‘Wilt u aan mij denken wanneer u koning bent in de hemel?’
Jezus antwoordde: ‘Luister goed naar mijn woorden: Vandaag nog zul jij bij mij in de hemel zijn.’


Cho Seung Hui (18-1-984 – 16-4-2007) was een Zuid-Koreaanse immigrant die verantwoordelijk was voor de Virginia Tech schietpartij, een bloedbad op de Virginia Polytechnic Institute and State University in de Amerikaanse stad Blacksburg, dat plaatsvond op 16 april 2007. Bij die schietpartij vielen 33 doden, onder wie de schutter. Het is de dodelijkste schietpartij ooit (anno 2020) in een onderwijsinstelling in de Verenigde Staten.
De 23-jarige Zuid-Koreaan was een vierdejaarsstudent van de universiteit. Volgens leerlingen van de universiteit leefde hij sterk afgezonderd van anderen, en had hij amper sociale contacten. (Wikipedia info)


De morele moordenaar

Dat moordenaars niet altijd de moraalloze nihilisten zijn die de morele (altijd 'goede') meerderheid er in wil zien bewijst het merkwaardige gedrag van de Amerikaanse massamoordenaar Cho Seung Hui, een schuwe en eenzame, naar liefde verlangende jongen ('Love is in the water, love is in the air...', luidt de boodschap van zijn lievelingssong SHINE'), die steeds meer het gevoel kreeg dat al het leven uit hem werd weggezogen door een wrede wereld, waaraan hij op een welhaast ouderwets-christelijke wijze benamingen toekende als 'hedonistisch', 'genotzuchtig', 'materialistisch', 'hebzuchtig' en 'egoistisch'.

"Jullie hebben me bestolen", merkt hij in een van zijn nagelaten manuscripten op (een uitspraak die hier in Nederland - in exact dezelfde bewoordingen - werd gedaan door Jan Arends, de auteur van de verhalenbundel Keefman).
"Jullie hebben alles, maar jullie willen altijd meer...", verzucht hij, een tegen het sterke-mannen-geweld gerichte wanhoopskreet die alleen maar daarom niet serieus genomen wordt omdat hij 32 willekeurige mensen heeft gedood, mensen waarmee iedereen medelijden heeft, hetgeen - hoe wrang en cynisch het ook mag klinken - de juistheid aantoont van de uiterst pessimistische visie van Cho Seung-Hui: de visie van de uitgestoten (onzichtbare) eenling, die machteloos toe moet zien hoe hoe steeds zwakker en en eenzamer wordt in een wereld waarin alle anderen groot, sterk en gelukkig mogen zijn.
Wie in zo'n wereld - waarin alleen het zichtbare leed telt - als eenling en slachtoffer in verzet komt zal nooit tot goed mens worden uitgeroepen.
Alleen diegene is goed die deel uitmaakt van de morele meerderheid, een collectief geheel dat altijd het eigen kwaad en de slachtoffers ervan via 'de wet van de meerderheid' onzichtbaar kan maken.
Cho pleegde zijn daad omdat hij niet als anonieme zondebok weggewist wilde worden uit de geschiedenis van de eeuwige goedheid (waarvan volgens hem zowel Osama bin Laden als George W. Bush de belangrijkste vertegenwoordigers zijn).
Waar zij de schuldige volwassen wereld symboliseren, een wereld die het kwaad wit wast door het op grond van macht en moreel geweld 'goed' te noemen, daar wilde hij met zijn welhaast oud-testamentische vergeldingsdaad de aandacht vestigen op de onschuldigen, de zwakken, de weerlozen, die nooit in het nieuws komen, omdat de morele meerderheid altijd kiest voor de gewelddadige 'goeden': de 'goeden' van de goede kant en de 'goeden' van de verkeerde kant...
De enige manier om de anonimiteit te ontlopen was in zijn ogen: 'kiezen voor een sterke-mannen-daad': Laten zien dat 'het goede' alleen 'goed' kan zijn wanneer zij het kwaad (volgens hem 'Osama bin laden & George Bush') tot norm verheft.

Het feit dat de meerderheid als reactie daarop de handen ten hemel heft en roept "Hoe is het mogelijk dat iemand onschuldige mensen vermoordt" is in het licht van zijn visie weinig meer dan de loze kreet van blinden die weigeren de eigen schuld onder ogen te zien.


Uit KEEFMAN van Jan Arends: ‘Weet je wie een dokter was? Jezus. Die genas mensen. En die had helemaal geen geleerdheid nodig. Jezus genas mensen omdat hij de goedheid in zich droeg. Dat is het wat bij jullie ontbreekt. [...] Omdat je de liefde niet hebt.’ (Jan Arends als cynisch profeet)


Astro-info: Bij de geboortedatum 18-1-1984 (geboortetijd is niet bekend) horen het Zonneteken STEENBOK (vaderteken) en het Maanteken KREEFT (moederteken). De hemellichamen die bij deze twee tekens horen zijn Saturnus en de Maan, symbolen van 'de autoriteit', die - in tegenstelling tot 'de macht' - altijd in dienst staat van de mensheid als geheel.
Saturnus, Maan (en ook Jupiter) vertegenwoordigen als autoriteitplaneten het sociale vader-moeder-denken dat haaks staat op het plat-materialistische denken dat ten grondslag ligt aan een egoistische (anti-autoritaire) geldcultuur, waarin alleen het recht van de sterkste ('de macht') geldt.
Het feit dat Cho zich zwak en bestolen voelt in een wereld waarin de macho tot God is uitgeroepen kan zeer zeker gezien worden als een aanklacht, zoals ook de daad die hij stelde (alleen geweld maakt je belangrijk in hun wereld) ons er op kan wijzen dat onze zogenaamd redelijke wereld helemaal niet zo bijzonder redelijk is.

Zie ook het ketterse blogje ´De Celestijnse Belofte, Een kwestie van energie´


Favoriete muziek van Cho Seung-Hui


Shine

Run

Collective Soul - Shine

Love is in the water
Love is in the air
Show me where to go
Tell me will love be there
Teach me how to speak
Teach me how to share
Oh, heaven let your light shine down

Collective Soul - Run

Are these times contagious
I've never been this bored before
Is this the prize I've waited for
Now as the hours passing
There's nothing left here to insure
I long to find a messenger...
Have I got a long way to run - Yeah, I run...


reacties

Isis Nedloni 02-11-2010
Mijn ziel wenst grondig onderhoud
Van de muziek genoten!
Vriendelijke avondgroet!!

Wim Duzijn 03-11-2010
De meeste mensen, ISIS, begrijpen niet dat het woordje ZIEL verwijst naar een wereld waarin primitief-menselijke oordelen en vooroordelen niet bestaan. Dat een moordenaar een prachtige ZIEL kan bezitten die een plaats in de Hemel verdient willen ze niet aanvaarden.
Een ZIEL plaatst zich buiten alle morele grenzen. Hij of zij kan zich verwant voelen met elke andere ZIEL. Ook de ZIEL die schuilgaat in de tijdelijke identiteit waarop mensen het woordje 'moordenaar' hebben geplakt. Kleingeestige mensen moeten daarom ook niets hebben van het in hun ogen duivelse woordje ZIELSVERWANTSCHAP.
Mooi om te horen dat jij jezelf even hebt ondergedompeld in de werkelijkheid die een moordenaar je aanbiedt...