Bij het einde van het Volkskrantblog
VKblog van zaterdag 15 januari 2011 door ombudsmande ketterse kathedraalMet ingang van 1 maart stopt de Volkskrant met het VK-blog.

Als reden voert de hoofdredactie aan dat de krant het blog niet meer de aandacht en de technische ondersteuning kan bieden die het verdient...
Daarmee komt na ruim 6 jaar een einde aan het experiment dat indertijd mede is begonnen om te bezien of het blog zou kunnen leiden tot burgerjournalistiek die ook voor de papieren krant bruikbaar zou kunnen zijn.
Kan het blog nieuws genereren waarmee de echte krant ook wat kan, was indertijd een van de vragen.
Inmiddels is duidelijk dat het zo ver nooit is gekomen. Het blog was een mooie speeltuin voor veel mensen, maar van hoogwaardige burgerjournalistiek is geen sprake geweest.
Ik kan me in ieder geval geen enkel blog herinneren dat heeft geleid tot nieuws voor de krant.
Er is voor zover ik weet geen enkel stuk geweest dat heeft voldaan aan de strenge kwaliteitseisen die de redactie stelt, aan zichzelf, maar ook aan bijdragen van derden.

Tal van bloggers, wetenschappers en journalisten hebben mij de afgelopen week benaderd met de vraag hoe het verder moet met dat blog-archief.
Daarbij wordt vooral de vraag gesteld of de krant het blog wel mag sluiten. Moet het blog niet worden gezien als een krantenarchief? Daarvan heeft de rechter onlangs nog bepaald dat het archief heilig is en niet zo maar mag worden aangepast of gewijzigd. Geldt dat dan niet ook voor het blog, is de meest gestelde vraag.
De hoofdredactie vindt van niet. Zij zegt dat die regel niet geldt voor blogs. Die regel geldt alleen voor de artikelen van Volkskrant-redacteuren. Die blijven behouden.

Om eerlijk te zijn, ik ben er niet rouwig om dat het blog verdwijnt. Sterker nog: ik heb zelf vorig jaar aan de hoofdredactie voorgesteld te stoppen met het blog.
In mijn ogen is de kwaliteit van veel stukken onder de maat en heeft het blog geen meerwaarde voor de krant.
Mijn grootste bezwaar is altijd geweest dat de redactie absoluut geen weet heeft en kan hebben van wat er allemaal op het blog gebeurt. Er staat domweg zoveel op dat niemand overzicht heeft.

Thom Meens - Ombudsman


Reacties

Ina Dijstelberge 15-01-2011 00:48
Ach, het is maar wat je wilt bereiken met zo'n blog en dat wat jij erbij voorstelt was het niet. De criteria die jij stelt en het dedain waarmee jij alle bloggers op één hoop gooit spreken voor zich. Een ombudsman onwaardig. Het bange vermoeden dat het VKblog sinds het vertrek van GJB een blok aan het been was dat men liever kwijt dan rijk was is geweest is bij deze ook bevestigd.

Kokopelli 15-01-2011 01:01
@Ombudsman: Naast de larmoyante slachtofferrol die u regelmatig etaleert in de stukjes die u afscheidt hebt u - niet gehinderd door ook maar enige kennis van zaken, dat indachtig een aantal van uw beweringen - met deze bijdrage het natrappen tot hogere "kunstvorm" verheven.

Apiedapie 15-01-2011 01:07
Ik vind het ook erg kort door de bocht, een Ombudsman onwaardig. Die 'kwaliteitscriteria' .... wat zijn dat dan wel? Het ging helemaal niet alleen om nieuws, dacht ik. Als je nieuws wilt hebben, dan kun je ook net zoals CNN dat doet met I-report mensen uitnodigen hun nieuwtjes (video, foto of tekst) naar de krant te zenden, daar heb je zo'n blog niet voor nodig. En zo is het destijds helemaal niet gebracht...
"Er is voor zover ik weet geen enkel stuk geweest dat heeft voldaan aan de strenge kwaliteitseisen die de redactie stelt, aan zichzelf, maar ook aan bijdragen van derden." Wat een onvoorstelbaar domme opmerking, denkt u nou echt dat er tussen die meer dan 500 bloggers geen enkele zit die net zo goed kan schrijven als een Volkskrantjournalist? Wat een hoogmoed..."

Timmerark 15-01-2011 01:23
Ik heb geen zin in natrappen naar een natrapper.

Aad Verbaast 15-01-2011 01:24
Niet onder de indruk van de redeneringen die hier worden verkondigd, en zeker niet passend bij een rol van ombudsman die u zichzelf aanmeet, dan wel is aangemeten. Dat had anders en beter gekund. Nog niet zo lang gelden was de VK toch maar wat trots toen ze met het Vkblog wat prijzen in de wacht sleepte...

jeg_synes 15-01-2011 01:38
Als ombudsman zou u zich moeten schamen voor het bovenstaande artikel. Het is verre van waar een ombudsman voor staat of hoort te staan en voor iemand die zo'n titel draagt onwaardig.
Het was beter geweest als u het zwijgen er toe had gedaan, want er was helemaal geen reden voor U om als ombudsman bovenstaand stuk te schrijven, anders dan de VKBloggers een schop na te geven.

Meesterzusje 15-01-2011 02:11
De functie van 'ombudsman' veronderstelt onpartijdigheid. Van een ombudsman kan worden verwacht dat hij zijn oordeel zo mogelijk relateert aan regelgeving, en bij gebrek daaraan relateert aan argumenten omtrent redelijkheid en billijkheid. In uw oordeel, zoals in dit blogbericht weergegeven, tref ik zo'n relatie nergens aan.
Voor wat betreft de redelijkheid en billijkheid voert u slechts uw eigen mening en gevoelens aan. Temeer daar u aangeeft dat die mening en gevoelens van u 'vanaf het begin' hebben bestaan, vallen deze niet anders te kwalificeren dan als vooringenomenheid, iedere zichzelf respecterende ombudsman qualitate qua onwaardig.

ZichvanVerre 15-01-2011 03:08
Er verschenen prachtige blogs aangaande, zoals het heet, condition humaine. U heeft ze nooit gelezen, meneer! U heeft alleen aandacht gehad voor de vele zeikerds die er ook zijn, waar u post van kreeg, sure, die hoge reactie-cijfers kregen, en u heeft nooit enige aandacht willen geven aan de stillere kwaliteit. Die bleef dus vanzelf stil. Ik kan u vele bloggersnamen noemen die kwaliteit brachten.

Kat 15-01-2011 07:27
U heeft mij natuurlijk nooit gelezen, waarom zou u ook? Als men mij zou betalen zou ik wèl gewaardeerd worden, maar iemand die gratis en voor niks zijn zieleroerselen op internet zet kan nooit veel zijn.

laila 15-01-2011 08:17
Een heel slecht stuk. Hoewel er periodes zijn met malaise in het bloggen, zijn er velen bij die de reguliere journalistiek naar de kroon steken of zelfs aantrekkelijker schrijven.

BarbaraJansma 15-01-2011 08:40
Kinderachtig

Bart 15-01-2011 08:56
Uw woorden zijn vooringenomen, dom, harteloos en provocerend. En nog even lekker natrappend.Een ombudsman onwaardig.

Peter Louter 15-01-2011 09:20
Een uitermate geslaagde zelf-diskwalificatie.
De professionals tegen de amateurs, macht tegen creativiteit, bevooroordeeldheid tegen visie. Wat een armzalig stuk van Meens die zich ook nog eens op de borst klopt dat hij al een jaar geleden geroepen heeft dat de stekker er uit kon. VK-blog is het slachtoffer geworden van een machtsstrijd.

Linda Morgan 15-01-2011 09:23
Onwaardig, slecht, arrogant en zuur stuk. Velen van ons schreven blogs en maakten foto's die wel in de krant kwamen te staan. Of in magazines.

Satuka 15-01-2011 10:03
Als dit soort sneue natrapperij illustratief moet zijn voor de professionele journalistiek, dan zou ik me als redactie toch nog maar eens ernstig buigen over de vraag hoe gewenst het is om de blogs van eigen redacteuren wel online te laten staan.

Zelfstandig journalist 15-01-2011 10:15
Het was misschien slim geweest om als Volkskrant bij de introductie van het blog gelijk te vermelden wat voor type blogs je gepubliceerd zou willen zien.
Ik sluit mij aan bij de reacties hierboven, want er was altijd genoeg interessants te lezen op het blog. Of u moet niet van gedichten houden, niet tegen satire kunnen, niet in kunst of geschiedenis zijn geïnteresseerd en niet verder willen kijken dan de eigen landsgrenzen. Ja, in dat geval zijn we snel uitgepraat.


Folkert Jensma, NRC, 29 april 2011
De Volkskrant ontslaat in stilte zijn ombudsman

Het dagblad De Volkskrant heeft zijn ombudsman Thom Meens in stilte ontslagen. De opdracht van de Haagse kort gedingrechter om de arbeidsverhouding te herstellen heeft niets opgeleverd. Tussen de journalist en het dagblad is een vaststellingsovereenkomst gesloten met een financiële afwikkeling en een zwijgafspraak. Meens laat weten ‘niet te mogen mopperen’, maar nu wel snel nieuw werk te moeten gaan zoeken. Hij wil geen toelichting geven.
Over het arbeidsconflict met Meens noch over het kort geding heeft de hoofdredactie de eigen lezers ingelicht.
Het conflict tussen de ombudsman en de leiding van de krant is verder vrijwel onopgemerkt gebleven. Alleen de website van Villamedia besteedde er aandacht aan, na publicatie op dit blog.


Thom Meens begon zijn journalistieke carrière als leerling bij het Nijmeegs Dagblad. Hij werkte daarna tien jaar bij dagblad De Gelderlander, eerst op de stadsredactie in Nijmegen, later op de departementale en politieke redactie in Den Haag. Vanaf 1991 werkte Meens bij de Volkskrant. Hij schreef over onderwijs, was chef van de sociaal-economische redactie en coördinator van de politieke redactie.
De laatste zeven jaar werkte hij als onafhankelijk ombudsman bij de krant. In die hoedanigheid schreef hij ruim 400 columns overjournalistiek en ethiek en het functioneren van de redactie.


Rosan Hollak (gscdn.nl) interviewt Thom Meens:
"Het is niet makkelijk om ombudsman te zijn."

Thom Meens vervulde de functie zeven jaar bij de Volkskrant. In zijn wekelijkse zaterdagcolumn spaarde hij de eigen redactie niet. Zeker niet zodra er, in zijn ogen, werd gemorreld aan journalistieke basisprincipes.
Over Pieter Broertjes, de voormalige hoofdredacteur van de Volkskrant, schreef hij ooit dat hij „vreselijk naïef” was, „een groot ego” had en „het redactiestatuut over de heg hadgekieperd”.
Inmiddels zit Meens al een aantal maanden werkloos thuis. Tussen de ombudsman en zijn hoofdredacteur, Philippe Remarque, ontstond in december een conflict
Aan zijn vertrek bij de Volkskrant heeft de journalist „geen plezierige smaak overgehouden”. „Het heeft iets wrangs om zo je baan kwijt te raken. Ik heb meer dan twintig jaar met plezier bij de krant gewerkt.”
Het is hem nooit duidelijk geworden waarom hij onverwacht zijn functie als ombudsman moest neerleggen.
„De kantonrechter heeft hetook direct aan de hoofdredacteur gevraagd, het is er niet uit gekomen.”
Rancuneus is hij niet over de kwestie. „Nee,het is een voldongen feit, ik moet nu gewoon verder.” Hij zegt zelfs „blij te zijn”dat hij niet meer bij de Volkskrant werkt.
Sinds het vertrek van de vorige hoofdredacteur Pieter Broertjes vindt hij de krant „wel erg opgeleukt”. „Ik mis echt diepgang."
"Vijf keer per week een column van Aaf of Witteman is te veel.Je wilt niet lezen dat ze naar Artis gaan of shoppen in de Kalverstraat..."