De Ketterse Kathedraal


Het Eigen Huis van George Bailey

bespreking van een Sociaal-Liberale Kerstfilm
VKblog van maandag 13 december 2010 door Wim Duzijn

THOMAS PAINE, in: AGE OF REASON" : "I do not believe in the creed professed by the Jewish church, by the Roman church, by the Greek church, by the Turkish church, by the Protestant church, nor by any church that I know of. My own mind is my own church."

Home, Sweet Home

Mid Pleasures and palaces though I may roam, Be it ever so humble, there's no place like home; A charm from the sky seems to hallow us there, Which, seek thro' the world, is ne'er met with elsewhere. Home.
Home! Sweet, sweet home! There's no place like home. There's no place like home....


De Dood van het Wonder

De linkse revolutie van de jaren 60 en 70 (ik kan er niet vaak genoeg op wijzen) heeft ons een wereld geschonken waaruit het wonder verdreven is.
Links geloofde niet in wonderen, maar wel in 'de maakbare samenleving', een wereld waarin activisten als een soort 'nieuwe elite' de rol van God zouden mogen spelen
Wat dat betreft kan het anti-jaren-vijftig-links met zijn quasi-positieve God-complex de voorloper genoemd worden van een kille, wereldomvattende neoliberale beweging waarin wonderlijke zaken als bescherming, liefde, romantiek, zelfopoffering, belangeloosheid en al die andere sociaal-liberale zaken die door kille materialisten 'grote flauwekul' worden genoemd gezien worden als hinderlijke obstakels op een pad dat ons naar de neoliberale heilstaat dient te voeren, een staat waarin zelfs religie weinig meer mag zijn dan wat conservatief gezeur over zinloze regelgeving die niet de mens maar de Goddelijk geworden machthebbers dient.
Binnen de wereld van het liefdeloze conservatisme is de mens het product van de economie. Hij dient de economie en die op gebruik en misbruik gerichte economie bepaalt wie en wat hij als individu is.
De economie wordt geleid door grootverdieners, de graaiers en die graaiers kennen maar een enkele wet: de wet van het grote geld.

Democratie is geen verwijzing naar 'volk en vrijheid', maar een tegen het volk gerichte combinatie van OLIGARCHIE en PLUTOCRATIE.

Wat dat betreft is de primitief-materialistische neoliberale heilswereld het tweelingbroertje van de primitief-materialistische Marxistische heilswereld, primitief in die zin dat het begrip 'vrijheid' niet wordt neergelegd bij het volk (de gewone mensen) maar bij de machthebbers: de partij, de elite, etc..
"Als wij - de PARTIJ - de baas zijn, is de wereld volmaakt', dat is en blijft het onzinnige uitgangspunt van mensen die de realiteit van het bestaan vervangen hebben door een mensvijandige utopie.

De film 'It's a Wonderful Life' (geregisseerd in het jaar 1946 door Frank Capra) is een (welhaast visionaire) aanklacht tegen de vernietiging van het sociale liberalisme door plutocraten die het hele leven zien als een geld scheppende, door en door harteloze vermaaksindustrie.
In die film worden een aantal sociale en liberale kernwaarden geplaatst tegenover een man die gezien kan worden als de personificatie van het kille economische denken: de oligarch en plutocraat MISTER POTTER.

Wie is dat?
Een koning?
Dat is Henry F. Potter.
De rijkste en gemeenste
man in de stad.

De christelijke kernwaarden (christendom verwijst in deze film naar bescherming van mensenliefde en menselijke vrijheid) worden uitgedragen door de hoofdfiguren van de film GEORGE BAILEY, een vrije geest die niet de slaaf wil zijn van de gemene, gefrustreerde graaier POTTER, en zijn beschermengel CLARENCE ODBODY, die slechts een engel van de tweede klasse is, omdat hij zijn vleugels nog moet verdienen - niet via het omhoogklimmen in een groot transportbedrijf of een multinationale onderneming, maar door te laten zien dat hij het waard is BESCHERMENGEL genoemd te worden.

De vrijheidsliefde van GEORGE BAILEY komt tot uiting in zijn verlangen mensen een EIGEN HUIS te geven, een vrouwelijk begrip, dat precies datgene aangeeft waar vrouwelijke mensen altijd naar hunkeren: een veilige plek, waar warmte en gezelligheid je beschermen tegen alles wat kil, koud en mensvijandig is.
POTTER daarentegen is de harde zakenman die mensen alleen maar wil gebruiken. Ze krijgen weliswaar geld, maar dat geld mag niet in duurzame goederen worden gestoken, het moet onmiddellijk terugvloeien naar de graaiers die er zinloos, op verloedering en verwaarlozing van het bestaan gericht vermaak voor terug geven.
POTTER noemt mensen die geld niet belangrijk vinden mislukkelingen. In een gesprek met de vader van George laat hij dat duidelijk blijken:

- Mr. Potter, wat maakt u toch zo hard?
U heeft geen familie, en geen kinderen.
U heeft zoveel geld, en dat geld
krijgt u van uw levensdagen niet op.

- Antwoord: Moet ik het dan weggeven aan
mislukkelingen zoals jij?

Pieter Bailey, die voorzitter is van een stichting die huizen bouwt voor mensen met weinig geld, omschrijft POTTER als volgt:
Hij is een zieke man. ziek en gefrustreerd. En hij is ziek in zijn ziel, als hij al een ziel heeft. Hij haat iedereen, die maar iets heeft, wat hij niet kan hebben.
Het EIGEN HUIS is volgens hem een middel mensen duidelijk te maken dat ze het recht hebben een eigen leven te leiden, een leven waarin ze niet afhankeljk zijn van de grillen van mensen die maling hebben aan wat hij noemt 'fudamentele verlangens van de mens'.
Het EIGEN HUIS staat voor bescherming van familie- en gezinswaarden, maar ook voor waardigheid en onafhankelijkheid, koning kunnen zijn in een kleine wereld die helemaal van jou is: MY HOME IS MY CASTLE...

POTTER probeert die wereld te vernietigen. Mensen die met zo weinig genoegen nemen deugen niet. Huiselijke waarden stellen niets voor. Wat koop je voor het beschermen van mensen die niet ambitieus zijn, die niet hard werken en die niet geloven in de macht van het geld?
Wanneer hij via een fout van de oom van GEORGE BAILEY in staat wordt gesteld zijn destructieve werk te voltooien verschijnt de beschermengel ODBODY op het toneel - geen opschepperige macho met gouden vleugels en een vlammend zwaard in de hand, maar een doodgewone vent, die als leerling-engel het symbool wordt van wat mensen 'kinderlijke onschuld' noemen.

Clarence Odbody laat de ontmoedigde George, die zelfmoord wil plegen omdat hij via een levensverzekering alleen als dode man nog een positieve daad kan stellen, een wereld zien waarin hij nooit heeft bestaan, een wereld waarin alles in handen is van de geldmagnaat POTTER.
In die wereld is alles kil vermaak en harde zinloze plicht. Mensen verdienen weliswaar geld maar zijn niet meer in staat daar op positieve wijze mee om te gaan. De drank moet mensen zo snel mogelijk dronken maken, het vermaak moet ze kaal plukken en ze wonen in slecht onderhouden krotten die maximale winst mogelijk maken.
Zijn vrouw heeft 'de ware liefde' niet kunnen vinden en is nu een schuwe ouwe vrijster geworden die in elke man een verkrachter ziet.
Zijn moeder is een bozige, wantrouwende zakenvrouw geworden die niet in staat is in hem de lieve, hulpvaardige jongen te zien die hij in het andere leven was.

De confrontatie met die wereld, een wereld waarin hij nooit geboren is, doet GEORGE uiteindelijk inzien dat het leven van een enkeling meer betekenis kan hebben dan de gemiddelde mens inziet.
Clarence heeft daarmee zijn taak als engel verricht. George keert terug naar de normale wereld en wordt geconfronteerd met 'het volk' dat hem dankbaar is voor de 'vrijheid' die hij hen via zijn 'Bouw Een Eigen Huis' stichting heeft gegegeven.
En omdat het een KERST-film is wordt tenslotte op enthousiaste wijze het lied HARK THE HERALD ANGELS SING gezongen...

CHRISTUS is geboren. Jazeker. Maar zijn wereld is geen wereld van kerken en dominees, maar een sociaal liberaal koninkrijk, waarin een doodgewone, menselijke engel goddelijke vleugels heeft gekregen en waarin elk huis een mooi, veiligheid biedend kasteel mag zijn...