De Ketterse Kathedraal


Dromenland

VKblog van zondag 29 augustus 2010 door Wim Duzijn

THOMAS PAINE, in: AGE OF REASON" : "I do not believe in the creed professed by the Jewish church, by the Roman church, by the Greek church, by the Turkish church, by the Protestant church, nor by any church that I know of. My own mind is my own church."


JeZuS in de Hof van Olijven: "Waarom slapen jullie? (Lucas 22)

ChUaNg tSu: Ze dromen, maar ze weten niet dat ze aan het dromen zijn... Geleidelijk, stapsgewijs, zal de mens ontwaken en dan zal hij ontdekken dat alles wat hij voor waar hield in feite niets anders was dan een droom.


We leven in een schijnwerkelijkheid.
Dat is de wereld van ‘men zegt’ en ‘men vindt’.
Kierkegaard heeft daarvoor een prachtige term bedacht: ‘het men’.
Wie in de wereld van ‘het men’ leeft is,
in de krasse taal van het evangelie van Thomas, ‘een dode’.
Zo iemand vraagt zich alleen maar af wat ‘men’
er van zal zeggen, in plaats van zijn eigen ervaring
van de werkelijkheid tot toetssteen van zijn existentie te maken.
Zo iemand láát zich leven in plaats van zelf te leven.
Zo iemand is niet zichzelf,
maar leeft een beeld van zichzelf dat past
in de wereld van 'het men'.
Zo iemand zegt 'ik' tegen een schijnzelf.

Bram Moerland - Het Evangelie van Thomas


ChUaNg tSu

ze dromen,
maar ze weten niet
dat ze aan het dromen zijn...

  

Geleidelijk, stapsgewijs,

zal de mens ontwaken en dan zal hij ontdekken

  dat alles wat hij voor waar hield

 in feite niets anders was dan een droom.

Intussen denken de onwetenden

  dat ze wakker zijn.

Ze pretenderen alles te begrijpen

 en noemen de een 'leider'

 en de ander 'raadsman'...

Ze hebben er geen idee van

 hoe verschrikkelijk dom ze zijn.

Chuang Tsu


Het goede bestaat

omdat het slechte er is.


Daarom hecht de wijze weinig waarde

 aan dit primitieve onderscheid

 en zoekt hij

 geestelijke verlichting.


Daarom ziet hij het ene,

maar dat ene is tegelijkertijd het andere,

en het andere is datgene

 waarvan men zegt dat het dat niet is...

Chuang Tsu


Reacties

svara 29-08-2010 11:04
gedemorgen Wim
ik, 'mijn schijnZelf' heb even een vraagje over de opmaak van de teksten van Chuang Tsu. die heb ik niet allemaal zo paraat en vraag me nu af of jij iets aan die teksten toevoegt. dat je sommige woorden in kleur zet vind ik eerlijk gezegd jammer en zijn dat toevoegingen van jou? dat leidt mij in elk geval af van de tekst waar het over gaat...met een zonnegroet

ghijsa 29-08-2010 12:32
De teksten komen wat versneden over, zoals in een snijkamer de pezen afzonderlijk liggen van de ingewanden of de stukken huid.
Het onderscheiden karakter van de stukjes tekst komen kil en analytisch over, terwijl ze komen uit een warm geheel, een rijke baarmoeder van esoterisch gedachtengoed.
Een zin als: 'het goede bestaat omdat het slechte er is", is een dooddoener zonder esoterisch onderliggend gedachtengoed.
Natuurlijk is het een kwestie van breken en bouwen, waarbij uiteraard ook het goed gezien kan worden als een breken zoals het slechte een opbouwend karakter kan hebben. Het goede kan de tegenwind zijn waarmee het schip juist uit zijn koers drijft, waardoor het zelfbehoudende karakter van het authentieke idee van goedheid uit zijn verband wordt gerukt. Het slechte staat dan voor het terugvoeren op koers.
Dit is uiteraard een metafoor daar het goede en slechte uiteraard niet in feiten te denken is. Wie haar gaat omschrijven in het feitelijke zal stuurloos worden in een omstuimige zee.

Wim Duzijn 29-08-2010 12:38
Dag SVARA, Ik voeg echt helemaal niets toe aan de teksten van anderen. Alleen de LAYOUT wordt aangepast, vanuit de gedachte dat het gewone een beetje vreemd gemaakt moet worden...
Denk aan het blogje met de titel 'Vreemde Mensen': "Vreemde mensen worden gemeden door hun medemensen maar bewonderd door de Hemel...."

svara 29-08-2010 12:50
jammer, ik voel wat Ghijsa bedoelt, alleen kan ik het niet zo mooi verwoorden. de eenvoud en tegelijkertijd de diepgang van de tekst is al meer dan genoeg....voor mij. fijne dag verder

Wim Duzijn 29-08-2010 12:51
GHIJSA: De teksten komen niet versneden over, het zijn gewoon uitgeknipte fragmentjes, die mensen ertoe aan kunnen zetten de volledige teksten te lezen...
Daar gaat het uiteindelijk ook om. Net zoiets als het krijgen van een anti-griep-prik. Er wordt een beetje gif in je lijf gespoten en vervolgens wordt van je lichaam verwacht dat het er iets mee gaat doen.
Dat 'doen' kan op allerlei manieren gebeuren, afhankelijk van je eigen karakter. Dat is de reden waarom ik ook een ASTROLOGIE-blog heb opgebouwd, waarin de persoonlijkheidsstructuur van mensen centraal staat.
Daarbij worden geen waarde-oordelen gegeven. De een is koel, de ander warm. De een wordt gezien als 'goed', de ander is uitgeroepen tot 'het absolute kwaad', morele (ik spreek meestal over 'vals-morele) onderscheidingen die een horoscoop - op welhaast wetenschappelijke wijze - relativeert.
Wat belangrijk is dat je een leefsituatie opbouwt waarin je mensen vindt die elkaar stimuleren. Niet een sfeer waarin een koel mens de grond in wordt gestampt, zo van: 'wat ben jij een koele kikker', maar waarin de koele mens anderen vindt die in staat zijn achter de koelheid de intelligente volledige persoonlijkheid te ontwaren.
Dat zoiets moeilijk is stellen al die mensen die we 'wijzen' noemen. Hun analyses van wat we 'werkelijkheid' noemen zijn - als je uitgaat van mensen die een roze sschijnwereld in stand willen houden - ijskoud. De werkelijkheid deugt volgens hen niet. De werkelijkheid is een leugen. Alles is angst en bedrog. En ga zo maar door...
Een bijzonder hard en streng standpunt wordt ingenoemen door GURDJIEFF (volgens zijn zus geboren op 1 januari 1877: Zon en Maan in het strenge aardeteken Steenbok). Die stelt snoeihard dat de gemiddelde mens een MACHINE is, een robot die niet weet wat hij doet: "de ene dag is hij X, de andere dag is hij Y".
Beroep je je op uitspraken van X, dan word je keihard veroordeeld door persoontje Y, die op een onverklaarbare wijze ineens de baas blijkt te zijn...

ghijsa 29-08-2010 13:39
Lieve Wim, dit klinkt allemaal wel behoorlijk klef, ik wil helemaal niet in een levenssfeer rondhangen, koud noch warm. Wil dat soms zeggen dat ik een machine ben of dat ik hier überhaupt niet zou mogen reageren? Ik zal deze rethorische vraag maar even zelf beantwoorden met een popi=jopi gezegde: ik dacht het niet !
Om de aandacht weg te schuiven richting Gurdjieff, vind ik wel erg gemakkelijk, temeer daar ik Gurdieff, als denker, altijd zeer heb gewaardeerd. Bovendien heb ik me altijd verzet tegen mensen die er met zijn gedachtengoed vandoor gingen met frivole enneagrammetjes.
Mocht mij nog wat te binnen schieten, zal ik het niet nalaten mijn ongezouten mening neer te pennen.

ghijsa 29-08-2010 13:40
"Ja! Ich weiß, woher ich stamme! Ungesättigt gleich der Flamme. Glühe und verzehr' ich mich. Licht wird alles, was ich fasse. Kohle alles, was ich lasse: Flamme bin ich sicherlich.“ Nietzsche

"Gentleness, Virtue, Wisdom, and Endurance, These are the seals of that most firm assurance, Which bars the pit over Destruction’s strength;
And if, with infirm hand, Eternity, Mother of many acts and hours, should free The serpent that would clasp her with his length; These are the spells by which to reassume An empire o’er the disentangled doom. Dat was Shelly.

Ik heb nog even gezocht naar Paolo d'Ancona, omdat zijn uitspraken ook altijd erg toepasselijk zijn in dit soort situaties. Helaas, ik heb hem niet kunnen vinden... (WD info: D'Ancona was hoogleraar kunstgeschiedenis aan de universiteit van Milaan. Op internet wordt gewezen op zijn 'joodse' afkomst: De familie verliet Italië na de invoering van anti-joodse wetgeving).
En voor het broodnodige evenwicht wil ik het oosten er nog even bijhalen. Ik moet zeggen dat dat in jouw blog ook een punt van consistentie is.

Verstandig zijt gij? – Om den wijn te smaken
Der wijsheid moet gij eerst verdwaasd geraken.
Gij zijt een dwaas? – Uw dwaasheid baat u niet.
Wijn laat zich niet uit elke druiven maken.
OMAR KHAYYAM

Wim Duzijn 29-08-2010 13:51
GHIJSA: "Dit klinkt allemaal wel behoorlijk klef...", zeg je...
Best mogelijk, hoewel de citaten van jou hierboven ook niet uitblinken in koele helderheid. Het woordje 'klef' is gewoon een betekenisloos scheldwoord, dat je in een discussie beter niet kunt gebruiken.
Als KRISHNAMURTI beweert dat je moet streven naar een harmonisch samengaan van REDE en LIEFDE dan kan je dat een kleffe (klef opgevat als soft en naief) boodschap noemen. Het zou dan eerlijk zijn om zo een man als zijnde 'een kleffe viezerik' aan de kant te schuiven en niet net te doen alsof je waardering voor hem hebt (zoals jij dat in het verleden deed...).
BUBER idem dito: wil ANARCHISME koppelen aan 'de DIALOOG", ook een bezigheid die veel mensen (denk aan GEERT WILDERS) 'KLEF' noemen. Zoiets doe je niet in het rechts-liberale land van banvloekvervaardigers.
Of nog erger: JEZUS in het evangelie die stelt dat je je vijanden lief moet hebben. SUPERKLEF....
KHOMEINI (vader van de Islamitische revolutie) wees in het verleden die tekst af. "Dat is een vervalsing die er later in is aangebracht", beweerde hij - hetgeen natuurlijk goed denkbaar is, omdat niemand de beschikking heeft over oerteksten... De boeken die we het Nieuwe Testament noemen zijn (net als de Hebreeuwse bijbelverhalen) overgeschreven en aangepast aan de wensen en verlangens van de schrijvers...

Wim Duzijn 29-08-2010 13:57
NIETZSCHE citeren is een riskante zaak. Het werk van Nietzsche kun je vergelijken met 'de bijbel'. Voor elk wat wils. Wie kwaad wil kan er zaken uithalen waarmee je datgene wat een ander belangrijk vindt onderuit kunt halen.
Jij haalt er HET VUUR uit ("FLAMME bin ich sicherlich", mogelijk een verwijzing naar zijn liefde voor de Iraanse profeet Zoroaster).
Ik haalde er in het verleden de KOUDE uit: "een oproerig, eigenzinnig, vulkanisch verlangen weg te trekken, een verlangen naar vervreemding, afkoeling, ontnuchtering, ijzingwekkende koude...."
Het fragment waaruit die zin afkomstig is dient als voorwoord bij het prozawerk HET GROTE STERVEN, dat door mij op mijn eigen website is geplaatst.

ghijsa 29-08-2010 14:21
Om aan klef nu meteen het etiket 'viezerik' te plakken, dat zijn jouw woorden, niet de mijne. Klef verbonden aan woorden als viezerik heeft te maken met een klefheid in de buitenwereld die niet gelijk gesteld hoeft te worden met een binnenwereld klefheid.
Al de door jou aangehaalde zwevers en benoemde spirituele anarchisten zijn klef, waar ik beslist niet meteen een waardeoordeel aan wil hangen. Al zeker niet aan Kris, mijn eerste liefde. Zoiets blijf je koesteren. Ik heb wel eens overwogen een brief aan hem te schrijven, maar helaas, hij is natuurlijk dood...
Op Nietzsche kom ik graag terug in een later stadium...

Wim Duzijn 29-08-2010 15:57
Er zijn woorden waar een waas van negativisme omheen hangt, GHIJSA.
KITSCH is ook zo een woord... Overdadig gevoel, een wereld waarin je als nuchter afstandelijk persoontje jezelf niet op je gemak voelt.
Daarom is het merkwaardig dat jij het woord 'klef' in negatieve zin gebruikt, waar je tegelijkertijd de koelheid afwijst. Niet koel zijn, ook niet klef op een vieze manier.... Iets er tussen in dus, een wereld die besloten ligt in jezelf, maar die je niet meedeelt aan een ander, zodat die steeds de kous op de kop krijgt als hij de algemeen geaccepteerde betekenissen van de woorden gebruikt.
Dat noem je nou, langs elkaar heen praten. En het resultaat ervan is niet bepaald een verstandige of rationele bevordering van 'de wijsheid'...
Ik eindig daarom maar met een paar regels uit het 'kleffe' tekstje van Chuang Tze hierboven:
"Intussen denken de onwetenden dat ze wakker zijn. Ze pretenderen alles te begrijpen en noemen de een 'leider' en de ander 'raadsman'... Maar ze hebben er geen idee van hoe verschrikkelijk dom ze zijn."