De Ketterse Kathedraal
Wim Duzijn


"Verlichting is het uittreden van de mens uit de onmondigheid die hij aan zichzelf te wijten heeft. Sapere aude (durf na te denken). Heb de moed, je van je eigen verstand te bedienen! is derhalve de zinspreuk van de Verlichting. (Immanuel Kant)

"I do not believe in the creed professed by the Jewish church, by the Roman church, by the Greek church, by the Turkish church, by the Protestant church, nor by any church that I know of. My own mind is my own church." Thomas Paine, in: Age of Reason

"We zullen de wereld moeten volbouwen met heidense, ketterse en atheistische tempels, moskeeŰn en kathedralen om het pyamavolk van ons af te houden..." Jan Blokker (in een Volkskrantcolumn)


De Ketterse Kathedraal
Vk-blogjes, 2010-2011


Gerard Reve: Graf te Blauhuis
(voor buurvrouw H., te G.)

Hij rende weg, maar ontkwam niet,
en werd getroffen, en stierf, achttien jaar oud.
Een strijdbaar opschrift roept van alles,
maar uit het bruin geemailleerd portret
kijkt een bedrukt en stil gezicht.

Een kind nog. Dag lieve jongen.

Gij die Koning zijt, dit en dat, wat niet al,
ja ja, kom er eens om,
Gij weet waarom het is, ik niet.
Dat Koninkrijk van U, weet U wel,
wordt dat nog wat?Inhoudsopgave:

Inleidend artikel - Trouweloze meisjes - Ik en het dagblad Trouw  -  Gelijkheid  -  Vreemde Mensen - Verbrijzel hypocrisie  -  Wees wakker  - Land zonder wegen  -  Dromenland  - Weg met de priesters  -  Aldus sprak Zarathoestra - De Vierde Weg  -  Fijne muziek van het leger - Masturberen in de tempel  -  Play it cool - Zonen van de Oude Vrouw  - De hoer en de heilige - Down to Earth  - Wolven & de Grote Geest - De Goddelijke wetenschap - Het paarse volk - De Messiaanse droom - De Anti-Christ - Kees Fens leest verkeerd - Het lied van de Farao - Het Watermantijdperk - De vuur-religie van Ezechiel - Het evangelie van Thomas - De Boeddha van Erica - De Goddelijke Moeder - De Goddelijke Vader - De illusie van het eigen ik - De vloek van de wet - Op zoek naar het paradijs - Jezus: een superintelligente homo - De zachte krachten van Theo & Mohammed - Moedertje Rusland - De post-moderne God van Vaclav Havel - Mark Rutte & holistisch ondernemerschap - De Celestijnse Belofte - Calvijn & de stad van God - Overwin de valse goden - Eigen schuld dikke bult? - De goede moordenaar - Volk en verleiding - Is Mark Rutte een Kind? - Ramses & het Jongetje - Gerard Reve & de Dood - Bobo's & Paranoia - Het innerlijke kind wekken - Het banale innerlijke kind - Een sociaal-liberale Kerstfilm - Steiner's Mensheidrepresentant - Het Kind & de Zonde - De Messias: oorlog of vrede? - Verwerp moederloos Messianisme - Kerstmis & de Mop - Tirannie van de meerderheid - Blondie eert Margriet - De Kindermoord - Het lichaam van Jezus - Een pijnlijk wonder

De VK-ombudsman over het einde van het VK-blog (15-1-2011)


Toegevoegde artikelen

De AA van aamnesie - Annet Bleich & de Orde - Annet Bleich & het fundamentalisme - Het schaamdeel van Frida Balk


"Men moet steeds eenvoudiger worden"

"Het religieuze is niet het eenvoudige waarvan men uitgaat, om vervolgens interessant, geestig, diepzinnig, dichter, filosoof enz. te worden. Neen, het is precies omgekeerd: men begint met dit laatste en men moet dan steeds eenvoudiger en eenvoudiger worden om zo tot het religieuze te komen. Wie rijk begaafd is heeft dus tweemaal zoveel tijd nodig om tot dit punt te komen." S°ren Kierkegaard (christelijk denker)

Jan B÷rger

"Het vrije denken is het denken, wat werkelijk dˇˇrdenken kan; wat derhalve de werkelijkheid kan doordenken en doordenkt, en daarmede ook zichzelf doordenkt, want het denken zŔlf behoort ˇˇk tot de werkelijkheid.
Het vrije denken is dus niet een denken, wat zich de werkelijkheid denkt, zooals het de werkelijkheid het liefst ziet; ˇf zooals het zich de werkelijkheid op haar mooist voorstelt; ˇf zooals het de werkelijkheid het liefst zou willen hebben.
Zoo stellen zich n.l. de meeste menschen het vrije denken voor. Ongeveer ieder meent, dat hij kan denken en het recht heeft, om te denken, wat hij maar wil; en dat denken wordt dan gewoonlijk vrij genoemd. Dat is het denken van Jan en Alleman."

Michael Ignatieff: Een eeuw van kwade trouw

"'Onze eeuw is er niet een van geloof en ook niet een van ongeloof, van trouw of ontrouw. Het is een eeuw van kwade trouw, dat wil zeggen: van opvattingen waar men aan vast houdt, alleen maar om andere opvattingen te dwarsbomen of van opvattingen waar men aan vast houdt zonder er oprecht in te geloven." Uit een artikel van Kees Schuyt, Volkskrant 2000

Moral people are the most revengeful of mankind

"Moral people are the most revengeful of mankind, they employ their morality as the best and most subtle weapon of vengeance. They are not satisfied with simply despising and condemning their neighbour themselves, they want the condemnation to be universal and supreme: that is, that all men should rise as one against the condemned, and that even the offender's own conscience shall be against him. Then only are they fully satisfied and reassured. Nothing on earth but morality could lead to such wonderful results." Lev Shestov

Friedrich Nietzsche &
de eenvoud van de dood

"Plotseling wordt de ziel aangegrepen door de heftigste aandoeningen, geschokt, losgerukt uit de banden waarin ze zich tot dan toe bevond, zonder te begrijpen wat er aan de hand is. Een vreemde drift overmeestert haar, de wil, het verlangen ontstaat, weg te gaan, ergens heen, tot elke prijs, een heftige, gevaarlijke hartstocht om een nieuwe wereld te ontdekken laait op en benevelt alle zinnen.

'Liever sterven dan hier te moeten leven', roept de gebiedende stem in haarzelf vol verleidelijke overgave, en dat 'hier', dat 'thuis', is alles waar ze tot dan toe van hield.


"Men moet steeds eenvoudiger worden"

"Het religieuze is niet het eenvoudige waarvan men uitgaat, om vervolgens interessant, geestig, diepzinnig, dichter, filosoof enz. te worden. Neen, het is precies omgekeerd: men begint met dit laatste en men moet dan steeds eenvoudiger en eenvoudiger worden om zo tot het religieuze te komen. Wie rijk begaafd is heeft dus tweemaal zoveel tijd nodig om tot dit punt te komen." S°ren Kierkegaard (christelijk denker)

De Gouden Fallus
erotisch sprookjesboek voor jong en oud

Als simpele EEN-MANS-UITGEVER - een outsider zonder rijke vrienden - prijs ik mezelf gelukkig de lezer een in eigen beheer boekwerkje te kunnen aanbieden dat in alle opzichten de diepgapende kloof tussen de kinderlijke en de volwassen geest probeert te overbruggen: De Gouden Fallus, erotische verhalen voor jong en oud, waarin prinsen en prinsessen uit een ver verleden met behulp van moderne driedimensionale projectietechnieken worden voorzien van de meest vooruitstrevende levensgevoelens, die niet onderdoen voor de 'sex, drugs en rock & roll mentaliteit' van een jaren zestig generatie, die nu verbeeldingloos zich een weg baant naar de grijze grauwheid van bejaardentehuizen, waarin seksualiteit alles mag zijn, behalve een fantasierijk kinderlijk-vitaal gebeuren dat zowel het lichaam als de geest voorziet van de jeugdige overmoed die van een boek een waarlijk spiritueel boek maakt.
Waag daarom de stap. Werp de spirituele grauwheid van de schrijvende bejaarden van u af en keer terug naar de magische tijd waarin mensen nog een kinderlijke blik durfden te werpen in hun broekjes en onder hun jurkjes - de kinderlijk-erotische wereld die in de bundel De Gouden Fallus door de niet onder ouderdom gebukt gaande schrijver Wim Duzijn welhaast mythologische dimensies wordt meegegeven!

klik hier om verhalen te lezen en te bestellen

Verlichting

ĹVerlichting is het uittreden van de mens uit de onmondigheid die hij aan zichzelf te wijten heeft. Onmondigheid is het onvermogen zich van zijn verstand te bedienen zonder de leiding van een ander. Men heeft deze onmondigheid aan zichzelf te wijten, wanneer de oorzaak ervan niet in een gebrek aan verstand, maar in een gebrek aan vastberadenheid en aan moed ligt, zich van zijn verstand zonder leiding door een ander te bedienen. Sapere aude (durf na te denken). Heb de moed, je van je eigen verstand te bedienen! is derhalve de zinspreuk van de Verlichting. Luiheid en lafheid zijn er de oorzaak van, dat een zo groot deel van de mensen, nadat de natuur hen reeds lang van de leiding door anderen heeft vrijgesproken, toch graag het leven lang onmondig blijft; en dat het voor anderen zo gemakkelijk wordt zich tot hun bevoogders op te werpen. Het is zo rustig onmondig te zijnĺ. (Immanuel Kant)

Revolutie in het Gekkenhuis
Op 24 november van het jaar 1980 werd mijn verhalenbundel 'Revolutie in het Gekkenhuis' gepubliceerd. Uitgevers: Victor Tiebosch & Ben ten Holter.

Op de achterflap van dat boek stond en staat de volgende tekst afgedrukt:

'Revolutie in het Gekkenhuis is een wending in de Nederlandse letteren. Het bevat korte verhalen die geschreven zijn in een verfrissend proza: lichtvoetig en direkt, zo helder en simpel, dat gesproken kan worden van een breuk met de heersende literatuuropvattingen, die er, volgens de auteur, op zijn gericht de lezer in te lijven in een burgermanswereld, waarin slechts plaats is voor oppervlakkigheid, levensangst of oeverloos gezeur.
De verhalen variŰren van bizar tot regelrecht ontroerend, met ÚÚn duidelijke lijn: het gevecht van het individu met de verstikkende maatschappelijke krachten...'

Astrologie & Liefde

Astrologisch gezien heeft het Noodlot mij een lelijke poets gebakken door me als rustig, ordelijk en afstandelijk mens (Steenbok-Maagd-Weegschaal) te koppelen aan chaotische, dwingerige, agressieve en opschepperige mensen (Schorpioen, Leeuw en Ram).
De foto hierboven toont een jeugdvriendje (3e klas lagere school). We zijn op dezelfde dag geboren. Ik half twee - ascendant Weegschaal - hij half vijf: ascendant Schorpioen. Leren kon hij niet bijzonder goed. Kattekwaad uithalen zat hem in het bloed. Astrologen zouden hem omschrijven als 'de lagere Schorpioen', een persoon die te weinig zelfbeheersing bezit.

Zie ook: Mijn Horoscoop

Leo Sjestov: Is alles mogelijk?

Sjestov's immoralisme leidt ertoe dat hij van het Oude Testament (het Nieuwe Testament speelt geen rol van betekenis in zijn werk) een boek maakt dat de mens in een toestand van 'geestelijke naaktheid' moet brengen, een geestelijke zijnstoestand waarin alles mogelijk is.
Je zou hem een religieuze anarchist kunnen noemen ('bij God is alles mogelijk'), hoewel het ontbreken van het positief-anarchistische (aan de astrologie ontleende) grote-familie-ideaal dat in het evangelie aanwezig is van dat anarchisme een tamelijk eenzame en liefdeloze bezigheid maakt.
Wat dat betreft is hij de tegenpool van Nietzsche die als einddoel van de filosofische zoektocht zijn lezers het beeld van 'de spelende mens' voorspiegelt, een denker die - tot schrik van de moralistische opscheppers die alleen maar zichzelf groot willen maken - filosofische begrippen hanteert zoals een kind met knikkers speelt.