SOCIALE VERANDERING,
SOCIALE BEWEGING EN MARGINALITEIT


Literatuurscriptie - utrecht, november 1969,

Sociale Verandering & Het Jaar 1969

In het jaar 1969 heb ik op een zakelijk-nuchtere wijze de problematiek van de enkeling in een veranderende en tegelijkertijd veranderingen afwijzende wereld onder woorden gebracht in een literatuurscriptie die de titel 'Sociale verandering, sociale beweging en marginaliteit' draagt.
Dat werkstuk heb ik gescand en het wordt in zijn geheel hier op het net geplaatst. Niet uit ijdelheid of eerzucht of zo, maar vanuit de gedachte dat altijd en eeuwig - wat er ook gebeurt - de enkeling in een kleinburgerlijke maatschappij geslachtofferd wordt op het altaar van het meedogenloze collectivisme.

Hoe idealistisch men ook is altijd wordt binnen een collectivistische gebruikswereld van de naar bewustwording verlangende eenling geŽist dat hij zichzelf reduceert tot een bruikbaar ding.
Wie niet bruikbaar is - of domweg niet als gebruiksvoorwerp wil fungeren binnen de wereld van de anderen - wordt minachtend terzijde geschoven.

Hij is niet gewoon een ding tussen andere dingen. Nee, hij is veel minder: hij is een onding...

Sociale verandering, sociale beweging en marginaliteit

"Werkelijk geluk lijkt altijd nietig in vergelijking met de overcompensatie van ellende. En evenwichtigheid is natuurlijk lang niet zo boeiend als onevenwichtigheid. Tevredenheid heeft niets van de bekoring van een felle strijd tegen het ongeluk, niets van de schilderachtigheid van een worsteling met de verleiding of van een noodlottige nederlaag tegen hartstocht of twijfel. Geluk is nooit groots." (Uit: Heerlijke Nieuwe Wereld, van Aldous Huxley)

"We dragen onze gevangenis, onze misdaden en de vernielende kracht der hartstochten in onszelf. Onze taak is het die last niet los te laten op de wereld; we moeten die krachten blijven beheersen in onszelf en anderen. " (Uit: De mens in opstand, van Albert Camus)


Hoofdstuk 1:
Inleiding, probleemstelling, centrale begrippen
Hoofdstuk 2:
Sociale verandering en innovaties

TheorieŽn op het gebied van sociale verandering, Sociale verandering en innovaties, Studie van innovaties, Het begrip innovatie.
Hoofdstuk 3:
De Sociale Beweging
De sociale beweging in de sociologische literatuur, DefiniŽring van het begrip sociale beweging, Doeleinden van een sociale beweging, Het begrip sociale beweging bij Hans Toch
Hoofstuk 4
Marginaliteit

Begripsomschrijving (definiŽring), Gevolgen van marginaliteit, Marginaliteit en rol(len)conflict, Mogelijke bronnen van marginaliteit
Hoofdstuk 5
Hoe reageert het individu in een marginale situatie?

theoretische benadering
Reactiewijzen bij Krech en Crutchfield - Reactiewijzen bij Merton - Reactiewijzen bij Barnett - Conclusie
Hoofdstuk 6
Marginaliteit en het individu

een empirische benadering
Statusinconsistentie en politiek extremisme - Conclusie
Samenvatting en eindconclusie

Revolutie in Holland

Wie wil weten wat de veranderingsgezinde studentenjeugd in de jaren 1964 - 1978 zoal bewoog, wordt aangeraden de in PDF-vorm gegoten doctoraalscriptie van Wouter P. Beekers te downloaden, een verhelderend geschrift dat de tamelijk platvloerse titel 'MAO IN DE POLDER' draagt.

Mao in de polder

Doctoraalscriptie Vrije Universiteit - Faculteit der Letteren - Opleiding Geschiedenis - Begeleider: Prof. Dr. J.C. Kennedy - Medelezer: Dr. G Voerman - Wouter P. Beekers - Erasmusstraat 187 - 3035 LD Rotterdam - 18 januari 2005


Zie ook: Mao en de planeet Pluto
een korte astrologische verhandeling over blinde collectieve krachten