Revolutie in het Gekkenhuis
en new age astrologie

Op 24 november van het jaar 1980 werd mijn verhalenbundel 'Revolutie in het Gekkenhuis' op de markt gebracht door de Amsterdamse uitgeversmaatschappij Tiebosch bv.

De landelijke pers negeerde het boek. De regionale pers reageerde afwijzend en soms zelfs zeer agressief. Het Leids Dagblad sprak zelfs over 'meelijwekkende naiviteit'. Spot, hoon en wat recensenten zoal meer aan negatieve gevoelens in zich kunnen dragen worden - zo ontdekte ik - zonder enige terughouding over schrijvers uitgestort.
Terecht of niet terecht? Dat doet niet ter zake, want in een wereld waarin mensen beheerst worden door blinde impulsen is de 'goed-slecht-vraag' veelal een volstrekt zinloos gebeuren.
Met behulp van het door mij ontwikkelde computerprogramma New Age Astrologie werd een prognosehoroscoop voor die datum opgesteld.
Een prognosehoroscoop laat zien welke positieve en negatieve planetenaspecten werkzaam zijn in de gekozen periode. Het is een uitstekend (empirisch) hulpmiddel bij het corrigeren van de geboortetijd, maar voor het alledaagse gebruik kan het gevaarlijk zijn, omdat het - zoals gezegd - ook alle negatieve invloeden laat zien.

Het resultaat is opmerkelijk: een groot aantal negatieve Mars- , Pluto- en Saturnus-aspecten herhalen zich. Dat betekent dat men (gezien vanuit astrologisch gezichtspunt) te maken krijgt met agressieve, meedogenloze en gewelddadige personen of gebeurtenissen van agressieve en/of sadistische aard.
Op zichzelf is dat een gewone zaak. Het leven zit vol ups en downs en het enige wat de astroloog onderscheidt van de niet-astroloog is dat hij het als blind ervaren toeval inpast in een geordend systeem, dat juist daarom wordt afgewezen omdat het mensen het gevoel geeft dat ze in een wereld waarin blinde krachten werkzaam zijn de greep op het leven wel eens kwijt zouden kunnen raken.

Agressie en pech horen bij het leven, maar agressie wordt een ramp wanneer de aangevallene zwak en weerloos wordt gemaakt. In dat geval is er sprake van blinde agressie dus, die niet in dienst staat van geestelijke ontwikkeling en groei. De aangevallene is geen gelijkwaardige partner in een woordenstrijd, maar een slachtoffer dat domweg monddood gemaakt wordt.

Zie ook mijn astrologiepagina's

Na´viteit, Ernst & Volwassen Lol

De acceptatie van het boek was een positief gebeuren, maar werd niet de doorbraak die ik ervan had verwacht, niet alleen omdat de pers afwijzend reageerde, want daar heb ik geen persoonlijk contact mee, maar omdat er een conflict ontstond met de verantwoordelijke uitgever van het boek, die zich (zo ervoer ik het althans) afwendde van de na´viteit van de verhalenbundel en koos voor de 'volwassenheid' van 'de discotheek' en de harde kapitalistenwereld van 'de rijke werkgever en de fooien ontvangende werknemer' (i.p.v. de gebruikelijke 10 procent werd mij slechts 5 procent geboden).

Discotheek MAZZO werd in 1980 samen met een paar vrienden door hem in het leven geroepen. Mazzo was in de jaren 80 het domein van rockers, punkers en new wavers.
Ik kon er weinig mee beginnen. Waar het mij als romantisch buitenbeentje om ging was <>B>de opheffing van het ongelijkheidsdenken waarop een ontvrouwelijkte anti-cultuur is gebouwd. De sterke man moet zachter worden, de zachte man moet sterker worden.
Een dergelijk streven is niet haalbaar in de op eenzijdig machovermaak gerichte danswereld van een discotheek.
De wereld van de discotheek is een ontvrouwelijkte wereld, waarin geen plaats is voor zachte, lieve of naieve mensen. Mensen komen er om de ernst van het leven weg te dansen. De ernstige ander zoeken ze er niet...
In zo een oppervlakkige wereld moet een serieuze, naar tederheid verlangende vent , die de oppervlakkigheid veroordeelt, altijd een zielig muurbloempje zijn...

Uitgevershoroscoop en Schrijvershoroscoop

De sterke-mannen-wereld van de discotheek wordt in de horoscoop van de uitgever aangegeven door de aanwezigheid van de tekens LEEUW en SCHORPIOEN.
De ascendant bevindt zich in het teken Schorpioen, Pluto heerser van de ascendant staat in het tiende huis dat wordt geregeerd door het teken Leeuw.
De Zon echter bevindt zich in het vrouwelijke Moeder-teken Kreeft, een teken dat in zijn ware, zuivere hoedanigheid er niet over zal peinzen gevoeilige, kwetsbare mensen met haat en spot te achtervolgen, en de Vaderplaneet Saturnus is in het ascendanthuis geplaatst, een positie die in het algemeen niet wijst op belangstelling voor goedkoop vermaak.

De horoscoop van de schrijver laat ook de dominante aanwezigheid zien van de tekens Steenbok en Kreeft. Het tiende huis wordt beheerst door de tekens KREEFT (moeder) en STEENBOK (vader).
De ascendant is echter geplaatst in het zachte harmonieteken Weegschaal, terwijl Neptunus (heerser van het teken Vis) zich in dat huis bevindt.

Wat ook opvalt is dat het vriendenhuis in mijn horoscoop gedomineerd wordt door de tekens Leeuw, Ram en Schorpioen, tekens die momenteel de grootste vijanden zijn van de waarden die ik verdedig: Vrouwelijk, Sociaal en Intelligent zijn
Leeuwen, Rammen en Schorpioenen doen momenteel niks liever dan zichzelf te voorzien van etiketjes, de valse truc die in het evangelie 'farizeisme' woirdt genoemd: reinig de buitenkant, speel een vroom spel en laat van binnen de boel maar rotten...
Dat is de reden waarom ik mijn boekje 'Revolutie in het Gekkenhuis' noemde. Ik zoek gewoon een beetje eerlijkheid. Bij mensen die de rotzooi en de troep in zichzelf niet langer accepteren...