New Age Astrologie - Impressies


Een horoscoop wordt opgesteld aan de hand van gegevens die uniek zijn voor elk individu, namelijk: de geboorte datum, het geboorte tijdstip en de geboorte plaats.
Met behulp van het innovatieve, en daardoor in zeker opzicht baanbrekende, computerprogramma
New Age Astrologie, een programma dat breekt met vastgeroeste opvattingen binnen de astrologie, kunnen deze unieke gegevens worden omgezet in een persoonlijke horoscoop, die niets meer te maken heeft met de versimpelde 'dagbladhoroscopie'.


De 'dagbladhoroscopie' is veelal weinig meer dan het produkt van niet al te serieuze personen, die weinig respect hebben voor een wetenschap die reeds in de prille oudheid tot het grootste beschavingsgoed van de mensheid werd gerekend.
De astrologie was een wetenschap voor ingewijden, een parel die met uiterste zorg behandeld diende te worden, om te voorkomen dat de zuiverheid en de eerlijkheid van haar doelstellingen in diskrediet zou worden gebracht.
De zorgvuldigheid van die eerste astrologiebeoefenaren wil dit moderne computerprogramma weer in ere herstellen. Gedreven door de wil een positieve daad te stellen. De wil de mensen een weg te wijzen naar onderling begrip. De wil ook een wetenschap, die bedolven is onder leugens, vals-morele verdachtmakingen en doodgewone uitbarstingen van haat en venijn, een hernieuwd aanzicht te geven, zodat de astrologie weer kan worden tot wat zij altijd is geweest:


de beschermende en vertroostende moeder
der wetenschappen, die de mensen voorhoudt
dat alles wat is moet zijn...

Bestel-informatie

Dit astrologieprogamma is het produkt van vrijetijdsbesteding, een persoonlijk hulpmiddel dat als het ware tot 'kunstprodukt' verheven is. Onbetaalbaar in feite, gezien het grote aantal arbeidsuren dat er ingestoken is...
De ontwikkeling werd gestart in het jaar 1989 voor WINDOWS95 met gebruikmaking van VISUAL BASIC programmacode. Met de jaren werd het uitgebreid en aangepast aan nieuwe ontwikkelingen.
Met de komst van WINDOWS VISTA en de daarbij geleverde FRAMEWORK-bibliotheken moest worden overgeschakeld op een nieuwe BASIC-versie.
De nieuwe versie van 'New Age Astrologie' werd vervaardigd met de MICROSOFT VISUAL BASIC 2008 en 2010 computertaal. Het programma is volledig herschreven, grafisch verbeterd en gemoderniseerd. De HELP-bestanden werden omgezet van HLP naar CHM-HTML-bestanden. De printmogelijkheden werden verruimd en een reeks hulpprogramma's (zoals Numerologie en Chinese Zodiak) ingebouwd. Videofilmpjes (YOUTUBE) werden toegevoegd.
De nieuwe versie is een van de fraaiste astrologieprogramma's geworden die op de Nederlandse markt beschikbaar zijn. Modern en geschikt voor de nieuwste WINDOWS besturingssystemen.

Professioneel, maar niet commercieel

Omdat ik geen bedrijf ben (je zou het programma een professioneel 'vrijetijdsproject' kunnen noemen) kan ik geen commercieel product leveren, d.w.z geen fraaie verpakking en duur uitziende programmaschijfjes. Het programma zelf bestaat uit professionele programmacode en voldoet aan alle eisen van professionele vormgeving.
Het stelt de gerbuiker in staat op eenvoudige wijze horoscopen te vervaardigen. Het is voorzien van een grote reeks helpbestanden en bij alles is gelet op een zo groot mogelijke gebruikersvriendelijkheid.
Tegen een passende vergoeding (85 euro, inclusief verzendkosten) zal het volledige, uitgebreide programma 'New Age Astrologie', samen met een reeks hulpprogramma's, door mij op een 16 GB USB stick worden geplaatst.

Wie belangstelling heeft voor het programma kan me daar via een emailbericht van op de hoogte stellen, of gebruik maken van het bestelformulier (zie knop hieronder).
Verzending van de programma-stick zal plaatsvinden nadat het verschuldigde bedrag is gestort op mijn postbankrekening.


Belangrijk: Dit innovatieve programma gebruikt een nieuw aspectensysteem (omdat met het oude systeem geen betrouwbare uitspraken kunnen worden gedaan), en is daarom niet bestemd voor mensen die uitsluitend en alleen een traditioneel programma zoeken. Zie voor meer uitgebreide toelichting de info-pagina's.

Wim Duzijn, Zwolle - Holland