Astrologie en China

Juist omdat het programma New Age Astrologie de gebruiker zoveel mogelijk relevante informatie wil geven (wetenschap is innovatie koppelen aan het ouderwetse schoolmeesterachtige proces van kennisoverdracht, d.w.z. op welhaast encyclopedische wijze feiten en interpretaties bij elkaar sprokkelen..), daarom is ook een onderdeel toegevoegd dat is gewijd aan de Chinese symbolentaal.
Cinese symboliek is een wereld op zichzelf, maar soms overlappen de twee werelden elkaar en ontstaat een resultaat dat verhelderend kan werken.

voorbeeld een: Willem-Alexander

naar pagina-top

voorbeeld twee: Willem-Alexander

naar pagina-top

New Age Astrologie