De aspecten: een nieuw, revolutionair systeem

  • De planeten (en de daaraan ontleende denkbeeldige punten aan de sterrenhemel) roteren met van elkaar afwijkende snelheden rond de Zon. Als gevolg van deze bewegingen vormen de planeten voortdurend verschillende hoeken met elkaar. Om de grootte van die hoeken te bepalen trekken we denkbeeldige lijnen vanaf de Aarde naar de planeten. De hoek die wordt ingesloten door de driehoek Planeet-1, Aarde, Planeet-2 noemen we 'het aspect'.
  • Binnen de traditionele astrologie worden die hoeken belangrijk genoemd die (omdat ze gebaseerd zijn op cirkelsegmentering) veelvouden zijn van het getal 30. Zo kent men 'sextielen' (hoek van 60 graden), 'driehoeken' (hoek van 120 graden) en 'vierkanten' (hoek van 90 graden).
    Omdat er in de praktijk met dit systeem, vanwege zijn verregaande onnauwkeurigheid, niet valt te werken, is hier gekozen voor een geheel nieuwe benadering die nauwkeurigheid paart aan betrouwbaarheid. Dit programma is daarom in zekere zin revolutionair, dus niet zo geschikt voor mensen die alles wat nieuw is afwijzen.
    Het maakt voor het berekenen van aspecten gebruik van een methode, die afwijkt van de gangbare cirkelsegmentmethode, waarbij de aspecten ontstaan door deling van de cirkel. In dit systeem wordt niet uitgegaan van een cirkel van 360 graden die in driehoeken, vierkanten of sextielen wordt opgedeeld, maar van het simpele basisgetal zeven, een 'magisch' getal waaraan in esoterische geschriften een zeer bijzondere betekenis wordt toegekend. Alle aspecten zijn meervouden van dit basisgetal, wiskundige getallen in feite, waarvan de positieve of negatieve betekenis proefondervindelijk is vastgesteld.
  • Samengevat: Toegepast wordt het 'zeven-graads-systeem' waarbij de aspecten veelvouden zijn van het getal zeven. De onnauwkeurigheid (die voortvloeide uit willekeurig toegepaste 'Orbs') is opgeheven. Voor alle aspecten geldt een maximaal toegestane marge van een (1) graad.

  • New Age Astrologie