wim duzijn - zwolle - nederland

Händellaan 86, 8031 ED Zwolle - Email: astro@wimduzijn.nl
Klik hier voor kaart

het nieuwe astrologie computerprogramma

"Astrologie is een wetenschapsbeoefening
die op grond van een voorondersteld theoretisch systeem
menselijk gedrag probeert te herleiden tot
astronomische verschijnselen."


Saddam's Death - Middle East Info

Bezoek ook mijn Astro-Anarcho-blog en
mijn News Informer-blog op Wordpress.

Nieuws over het Midden-Oosten vind je op de site
Saddam's Death: Latest news from the Middle East


Google Search
Zoek onderwerpen, thema's, woorden en begrippen op mijn webpagina's


WWW wimduzijn.nl

AnarchoPress:
Eigenzinnige verhalen en romansRevolutie in het Gekkenhuis
Tegen oppervlakkigheid, levensangst en oeverloos gezeur

Op 24 november van het jaar 1980 werd mijn debuutbundel 'Revolutie in het Gekkenhuis' (ondertitel: 'leerzame verhalen') op de markt gebracht door de Amsterdamse uitgeversmaatschappij Tiebosch bv. Op de achterflap van dat boek stond (en staat nog altijd) de volgende tekst afgedrukt:

'Revolutie in het Gekkenhuis is een wending in de Nederlandse letteren. Het bevat korte verhalen die geschreven zijn in een verfrissend proza: lichtvoetig en direkt, zo helder en simpel, dat gesproken kan worden van een breuk met de heersende literatuuropvattingen, die er, volgens de auteur, op zijn gericht de lezer in te lijven in een burgermanswereld, waarin slechts plaats is voor oppervlakkigheid, levensangst of oeverloos gezeur.

De verhalen variëren van bizar tot regelrecht ontroerend, met één duidelijke lijn: het gevecht van het individu met de verstikkende maatschappelijke krachten...'

De onbewoonbaar verklaarde woning

Na lang zoeken hadden we eindelijk een woning voor ons tweeën gevonden. O, het was een erg mooie woning, onbewoonbaar verklaard, goed, maar wat kon ons dat schelen? Eigenlijk vonden we het wel romantisch, zo'n keurig helblauw bordje naast de voordeur, met daarop het niet-alledaagse opschrift 'Onbewoonbaar Verklaard', volgens artikel zo en zo van het gemeentewetboek. Het gaf ons eenvoudige huisje een eigen 'cachet', iets unieks, als het ware, te vergelijken met een antieke paardetramlamp bij de rijken, en we waren er dan ook bijzonder trots op.
Elsje, mijn vriendin, moest er in het begin wel even aan wennen, want ja, wanneer je in een onbewoonbaar verklaarde woning gaat wonen, dan vergt dat een zekere mate van aanpassing, ik bedoel, je kunt niet zomaar doorleven alsof je neus bloedt, of iets dergelijks, en echt, geloof me, ze zat er lelijk mee, de lieve meid. En of ik nu al zei: 'Elsje, kind, knoop gewoon een rode zakdoek om je hoofd en doe mijn groene plastic laarzen aan, met een paar dikke geitenwollen sokken erin', het mocht allemaal niet baten.
'Ik ben toch geen raar asociaal probleemgeval?', zei ze maar steeds, en ik deed natuurlijk mijn uiterste best om haar gerust te stellen, en ik fluisterde haar kalmerend in het oor: 'Nee hoor, lieve honnepon', want zo noemde ik haar, en ik drukte een uiterst natte en kleverige zoen op haar blozende wangen, zodat ze in lachen uitbarstte, en ik nam haar in de armen en voerde haar dansend mee door de vermolmde en beschimmelde ruimten van ons kleine, romantische stulpje, met zijn degelijke, blauwe gemeentebordje naast de deur. (fragment uit 'De onbewoonbaarverklaarde woning')

Een herziene, uitgebreide versie is nu uitgebracht als E-BOOK

Zie de Ebook-aanbiedingen op
de literaire pagina's

Complete boeken op je PC of Tablet
voor een klein bedrag

Tegen een kleine vergoeding kan men in het bezit komen van een volledig boek als EPUB-bestand. EPUB is een standaard-Ebook-formaat, geschikt voor alle E-book-readers.

EPUB-reader-progamma's voor de PC zijn gratis. Bezit van een E-book-reader is niet noodzakelijk. Diegenen die niet beschikken over een E-book-reader kunnen gebruik maken van gratis te downloaden Reader-APPS (voor TABLETS) en freeware-softwareprogramma voor de PC.

Info daarover op de E-Book-pagina's.

Zoek onderwerpen, thema's, woorden
en begrippen op mijn webpagina's


WWW wimduzijn.nl


Wikipedia Encyclopedie: Anarchisme
History of astrology
Astrology as a new model of reality

Het belangrijkste in een
werkelijke gemeenschap is dat iedereen
daarin enkeling durft te zijn.

Søren Kierkegaard

Zwolle - Holland